Laden Evenementen

2015_liefdevol_rond_verlies_helft

Het symposium is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is het in het onderwerp spiritualiteit bij chronisch en ongeneeslijk zieken.

Interesse? Geef je meteen op: er zijn nog maar een paar plaatsen!

Spirituele zorg hoort volgens de WHO-richtlijnen een essentieel onderdeel te zijn van de palliatieve zorg. Helaas blijft deze zorg vaak onderbelicht.

Tijd voor meer aandacht dus!

  •  Wat is spiritualiteit nou precies?
  •  Hoe kan ik spiritualiteit invullen en toepassen, bij mezelf , bij anderen en als hulpverlener?
  •  Welke hulp/ houvast/ ruimte/ perspectief kan spiritualiteit bieden en wat voor een effect kan het hebben op jezelf , je omgeving en je werk? Kortom wat brengt het ons?

Doelstelling van het symposium

  • Spirituele zorg beter bekend maken in onze samenleving, zodat het een vanzelfsprekend onderdeel van de aangeboden zorg wordt en beter bereikbaar is voor iedere burger.
  • Het vergroten van kennis en ervaring bij patiënten, naasten en zorgverleners over spirituele zorg.
  • Het aanreiken van diverse oefeningen en gespreksopeners om met elkaar in gesprek te raken over spiritualiteit.
  • Spirituele zorg belichten vanuit verschillende invalshoeken.

We hebben 3 bijzondere gastsprekers bereid gevonden ons over dit onderwerp te komen vertellen vanuit hun jaren lange ervaring en expertise.

Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek en bijzonder hoogleraar Palliatieve zorg aan de Universiteit van Humanistiek te Utrecht. Tevens is hij vice-president van het EAPC (European Association for Palliative Care). Daarnaast bekleedt Carlo talloze functies bij diverse organisaties en initiatieven in de palliatieve zorg; als initiator, bestuurder, adviseur, schrijver, docent en spreker. Hij zet zich zowel nationaal als internationaal in voor de beschikbaarheid van goede palliatieve zorg.

Hij zal spreken vanuit de medisch-ethische kant. Vanuit zijn eigen en andere onder-zoeken waar hij bij betrokken was (bv. het onderzoek naar ‘innerlijke ruimte’) en vanuit de ervaring die hij zelf op deed in zorginstellingen.

William Yang, theoloog, psycho-energetisch therapeut en yogaleraar. William richtte in 1990 het Taborhuis op in Groesbeek (per januari 2014 overgenomen door het HDI). Nu geeft hij vanuit zijn William Yang Foundation met zijn team begeleiding, meditatie en yoga aan mensen met kanker en andere ongeneeslijke ziekten . Ook organiseert de foundation thema-middagen en retraites voor patiënten en hun partners.

William heeft zich verdiept in het Hesychasme (3e en 4e eeuws- oosters christendom) en het Daoïsme. Dit zijn twee spirituele stromingen waarin lichaam en de beleving van het lichaam een essentiële rol spelen. Op dit moment is hij aan het promoveren op een onderzoek naar ‘Het verschil in lichaamsbeleving vóór, gedurende de behandeling en na 5 jr. na kanker, met of zonder psycho-energetische therapie, yoga en meditatie.’ Juni 2015 is naar alle waarschijnlijkheid de verdediging van zijn proefschrift.William zal spreken vanuit zijn jarenlange ervaring met patiënten en hun naasten, vanuit zijn studies en onderzoeken waar hij aan mee heeft gewerkt en nog steeds werkt.

Jotika Hermsen, vipassana-leraar in de traditie van Mettavihari een Thaïse monnik (Theravada Boeddhisme). Jotika Hermsen werd op haar 21ste Franciscanes in een klooster in Denekamp en was 24 jaar lang een katholieke non. Zij studeerde theologie, leidde een internationale organisatie voor counseling en doceerde aan de agogische beroepsopleiding in Amsterdam. In 1986 kwam ze de monnik Mettavihari tegen en sindsdien volgt ze de weg van vipassana. Ze leidde een meditatiecentrum in Amsterdam, richtte de stichting Sangha Metta op en werd beëdigd vipassanaleraar. In 2005 ontving ze van de Verenigde Naties de onderscheiding voor Outstanding Woman in Buddhism.

Jotika zal spreken over hoe men vanuit het boeddhisme kijkt naar processen als ziek worden, dealen met pijn, achteruitgang, verandering ,verlies en de confrontatie met de dood. Zij zal enkele handvatten aanreiken om mee te werken. Haar quote:

“Spiritualiteit begint daar waar wij stoppen ons te laten leiden door begeerte.”

Informatie

Tijdens de pauze zullen er informatietafels zijn met vakliteratuur, verschillende naslagwerken en folders over het onderwerp.

Laagdrempeligheid

Liefdevol rond Verlies vindt het belangrijk dat het symposium laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk is. Daarom kiezen wij er voor, in gewone taal te praten en niet te veel vakterminologie te gebruiken. LRV organiseert dit symposium belangeloos. Wij vinden het onderwerp en het symposium zo belangrijk dat we de toegangsprijs laag (€22,50) houden, zodat het voor iedereen betaalbaar is. Daarnaast doneren we onze tijd en energie. Giften en sponsorgelden zijn welkom en zullen worden gebruikt voor de organisatie van volgende inspiratie-bijeenkomsten rond thema’s als; ‘zorg, aandacht, compassie, bewustwording, verlies, pijn, innerlijke groei, angst, kwetsbaarheid en onderlinge verbondenheid’.

 

Datum: 16 April, 18.45 – 22.15 uur

Kosten: € 22,50

Deelname: in volgorde van aanmelding en betaling , 120 plaatsen beschikbaar.
Opgave: kan tot 1 maart 2015 via symposium@liefdevolrondverlies.nl

Georganiseerd door Liefdevol rond Verlies met de gastsprekers: Carlo Leget, William Yang en Jotika Hermsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *