Wat is zen?

Stil zitten, je gedachten tot rust laten komen, je weer bewust worden van je omgeving. Directe ervaring.

Vanaf onze geboorte leren wij de wereld en ons ‘zelf’ te bekijken door een filter van gedachtes, meningen en wensen. We stellen ons doelen die we ‘moeten’ bereiken en leven eigenlijk continu in de toekomst. Maar al te vaak blijkt de werkelijkheid anders te zijn dan wij denken, anders dan we eigenlijk zouden willen.

Zazen is ‘zitten met aandacht’.  Zittend met een rechte rug op een kussen, in de lotushouding of op een stoel of laag kniel-bankje, concentreer je je op je ademhaling. Het is een eenvoudige oefening, maar tegelijk ook best moeilijk. We zijn zo gewend om telkens met onze gedachten mee te gaan… Telkens als je aandacht afdwaalt keer je terug naar je ademhaling.

Door zen meditatie leer je gedachtes, meningen en wensen los te laten. Je leert de wereld en je ‘zelf’ te zien voor wat ze écht zijn. Dat geeft rust, je leert genieten van kleine dingen, je leert te zien dat niets blijft zoals het is en dat dat eigenlijk best prima is!

Zitten met hart en ziel

Ooit wel eens afgevraagd hoe het is om niet geplaagd te worden door die eeuwige stroom van gedachten? Of ben je op zoek naar je ware zelf? Zenmeditatie is een oude Chinese methode om de weg terug naar jezelf te vinden. Hierin ga je zowel met je lichaam als met je geest op weg om in diepe rust en vertrouwen in het hier en nu te zijn. Iedereen die rechtop kan zitten kan deze eeuwenoude spirituele traditie beoefenen.

In de grote wereldtradities wordt spiritualiteit gezocht via meditatie en contemplatie. Zenmeditatie is een beproefde methode welke door vele millennia heen door duizenden vrouwen en mannen gebruikt is om door te dringen tot de diepere lagen van het bewustzijn. De zoektocht naar het antwoord op de fundamentele vragen van het leven heeft telkens weer aangetoond dat deze technieken een antwoord voorbij woorden geven. Zenmeditatie is een van de methoden die de directe ervaring van de diepste vormen van bewustzijn nastreeft. Zen probeert direct naar de wortel van ons bewustzijn te wijzen. Waarbij we de uitspraak van een beroemde zenmeester in gedachten dienen te houden: “Als ik naar de maan wijs, kijk dan naar de maan en niet naar mijn vinger.”

Doorgaande groep

Wij zijn een aan Maha Karuna verwante Zengroep. Maha Karuna Ch’an (MKC) is een open sangha (boeddhistische gemeenschap) van leken, die zich wijden aan de Zenweg.

‘Maha Karuna’ betekent ‘Groot mededogen’

Als groep laten wij ons inspireren door verschillende stromingen en leraren binnen de Zen. We hebben een bijzondere band met Zen River Temple en de Zenboat in Groningen. Verschillende leden hebben hier retreats gevolgd of zijn op een andere manier verbonden aan Zen River en de Zenboat en hun leraren.

Olaf en verschillende leden zetten zich belangeloos in voor het organiseren van de lessen en de activiteiten zoals de introductiecursus, Zen Zondagen en af en toe een filmavond.

De begeleiding wordt verzorgd door Olaf van Kooten. Olaf heeft ruim 50 jaar ervaring met zazen onder leiding van verschillende zenmeesters.

Een avondje Zen

We zitten elke woensdag van 20.00 – 21.30 uur. We starten we met 25 minuten zitmeditatie. Hierna volgt 10 minuten loopmeditatie en vervolgens lezen we een tekst en praten hierover. Vervolgens zitten we weer 25 minuten. We reciteren de vier geloften en sluiten de avond af met een theeceremonie.

De eerste woensdag van de maand is er een avond in volledige stilte, we zitten twee periodes waarna we 25 minuten langzame Kinhin doen. Deze avond duurt tot 22.00 uur. In de tweede en derde periode is er mogelijkheid tot Daisan (individueel gesprekje met de leraar)

De woensdagavondlessen zijn ook per Zoom te volgen.

‘Doe eens even Zen’

…is inmiddels prima Nederlands. In de volksmond en de commercie staat zen voor iets als puurheid, evenwicht, oorsprong, enzovoorts. Dat zen drukt iets uit dat ieder mens raakt, maar wat is nou die zen, of ch’an zoals het in China is geboren? Het antwoord ligt besloten in een legende uit het leven van de Boeddha.

Lang geleden, toen de Boeddha op een berg een rede ging houden hield hij enkel een bloem omhoog. Zijn volgelingen bleven met stijgende verwachting stil zitten, maar de Boeddha zweeg. Alleen een monnik (Mahakashyapa) glimlachte. Toen sprak de Boeddha: “Ik heb de allesdoordringende ware dharma (leer), het onvergelijkelijke nirvana, de voortreffelijke leer van de vormloze vorm. Het is niet afhankelijk van woorden en letters en het wordt overgedragen buiten de geschriften om. Ik geef het nu aan Mahakashyapa.”

Mysterieus. Wat gaf hij door? Dat was de eerste echte zenvraag, een die een mensenleven lang meegaat. Iedereen heeft een eigen unieke ‘bloem’ vast, ontdek die. Zen laat zich niet exact vastpinnen, en Mahakasyapa begreep dat. Dit ontdekken en er uitdrukking aan kunnen geven is iets waarbij je hoofd èn hart aangesproken worden. Onze oefening heet zazen, onbewogen aandachtig zijn, als een berg. Zazen is een vorm van meditatie, ‘zitten’ is misschien een beter woord, die in zijn eenvoud voor iedereen toegankelijk is. Op een kussen of stoel maakt niet uit, we laten de stilte zijn werk doen. Zo wekelijks met een groep oefenen, werkt versterkend en motiverend. Dat kan bij Kenkon, bij Zen in Wageningen.

ZenZondagen

De Zengroep organiseert in 2024 vier ZenZondagen. Dit is een dag waarin we samen zitten in stilte. Er is op de dag een lezing (dharma talk), ruimte voor Daisan (onderhoud met de leraar) en we wisselen het zitten af met bewegingsoefeningen en loopmeditatie. Hoewel een hele dag zitten lang lijkt is het door het afwisselende programma voor iedereen te doen.

Data 2024:

Zondag 11 februari onder leiding van Olaf van Kooten.

Zondag 9 juni onder leiding van Senko Sensei van de Zenboat in Groningen

Data najaar, winter volgen nog. 

Je kunt je aanmelden per email via Zeninwageningen@gmail.com Vermeld duidelijk voor welke dag je je op wilt geven. Om alle onkosten samen te dragen vragen we een contributie van 35 euro. Zit je krap bij kas dan stellen we een bijdrage voor van 20 euro. De betaling graag contant op de dag zelf. 

Introductielessen

Wil je beginnen met Zen en heb je geen of weinig ervaring met meditatie dan kan je deelnemen aan de introductielessen. We geven afhankelijk van het aantal aanmeldingen elke 4-6 weken twee introductielessen. Je wordt wegwijs gemaakt in de meditatieruimte en krijgt instructie over houding en het zitten en de gebruiken in de meditatieruimte. Na deze twee lessen kan je instromen in de doorgaande groep. We laten je dan nog niet los maar er zal regelmatig een één op één contact met de leraar of één van onze ervaren groepsleden zijn. Je kan hier terecht met vragen en instructie krijgen over het zitten, hoe om te gaan met hindernissen die je kan tegen komen tijdens het zitten. Zen houdt niet op in de Zendo maar neem je mee naar je dagelijkse leven. Dagelijkse beoefening is dan ook zeker aan te raden.

Heb je al ervaring met Zenmeditatie dan is na overleg direct instappen in de doorgaande groep mogelijk. De eerste keer mag je gratis een proefles volgen.

Wil je meer informatie, of heb je vragen over de introductielessen stuur dan een mail aan: zeninwageningen@gmail.com

Aanmelden introductielessen

Olaf van Kooten

Vanaf 2003 leid ik de Zen meditatie bij Kenkon in Wageningen op verzoek van Sydney. Ik ben hem dankbaar voor dit verzoek, want het begeleiden van mensen heeft mij veel gebracht. Vanaf januari 2015 ben ik deze Zengroep in Amsterdam (Zen aan de Amstel) gestart. Ik train mijzelf in de dharma onder verschillende zenmeesters vanaf 1973. Doordat ik bij Kenkon begon heb ik Ton Lathouwers gevraagd om mijn leraar te zijn. Daarmee ging ik van de Japanse Zen traditie naar de Chinese Ch’an traditie. Ton heeft transmissie gekregen van meester Teh Cheng in de lijn van Lin Chi (Rinzai in het Japans) en erkenning van Masao Abe in de FAS society. Ton noemt zijn sangha ‘Maha Karuna’, wat Sanskriet is en groot mededogen betekent. Ik was altijd heel streng en serieus met mijn beoefening maar Ton heeft mijn hart geopend voor de zachte weg van Kuan Yin, de bodhisattva van het mededogen in heel Oost Azië. In juli, 2015 heeft Ton mij geautoriseerd als leraar in de Ch’an traditie van Lin Chi en in de traditie van de FAS society van Shin’ichi Hisamatsu. Kenmerkend hiervoor is dat ik afzie van de autoritaire leraarsrol en via de techniek van ‘Mutual Inquiry’ en van de Chinese Kung An (koan in het Japans) training probeer mensen te helpen de weg terug te vinden naar hun oorspronkelijke hart-geest.

Folder Zen meditatie