Wat is zen?

Stil zitten, je gedachten tot rust laten komen, je weer bewust worden van je omgeving. Directe ervaring.

Vanaf onze geboorte leren wij de wereld en ons ‘zelf’ te bekijken door een filter van gedachtes, meningen en wensen. We stellen ons doelen die we ‘moeten’ bereiken en leven eigenlijk continu in de toekomst. Maar al te vaak blijkt de werkelijkheid anders te zijn dan wij denken, anders dan we eigenlijk zouden willen.

Zazen is ‘zitten met aandacht’.  Zittend met een rechte rug op een kussen, in de lotushouding of op een stoel of laag kniel-bankje, concentreer je je op je ademhaling. Het is een eenvoudige oefening, maar tegelijk ook best moeilijk. We zijn zo gewend om telkens met onze gedachten mee te gaan… Telkens als je aandacht afdwaalt keer je terug naar je ademhaling.

Door zen meditatie leer je gedachtes, meningen en wensen los te laten. Je leert de wereld en je ‘zelf’ te zien voor wat ze écht zijn. Dat geeft rust, je leert genieten van kleine dingen, je leert te zien dat niets blijft zoals het is en dat dat eigenlijk best prima is!

Zen bij KenKon

‘Doe eens even zen’

…is inmiddels prima Nederlands. In de volksmond en de commercie staat zen voor iets als puurheid, evenwicht, oorsprong, enzovoorts. Dat zen drukt iets uit dat ieder mens raakt, maar wat is nou die zen, of ch’an zoals het in China is geboren? Het antwoord ligt besloten in een legende uit het leven van de Boeddha.

Lang geleden, toen de Boeddha op een berg een rede ging houden hield hij enkel een bloem omhoog. Zijn volgelingen bleven met stijgende verwachting stil zitten, maar de Boeddha zweeg. Alleen een monnik (Mahakashyapa) glimlachte. Toen sprak de Boeddha: “Ik heb de allesdoordringende ware dharma (leer), het onvergelijkelijke nirvana, de voortreffelijke leer van de vormloze vorm. Het is niet afhankelijk van woorden en letters en het wordt overgedragen buiten de geschriften om. Ik geef het nu aan Mahakashyapa.”

Mysterieus. Wat gaf hij door? Dat was de eerste echte zenvraag, een die een mensenleven lang meegaat. Iedereen heeft een eigen unieke ‘bloem’ vast, ontdek die. Zen laat zich niet exact vastpinnen, en Mahakasyapa begreep dat. Dit ontdekken en er uitdrukking aan kunnen geven is iets waarbij je hoofd èn hart aangesproken worden. Onze oefening heet zazen, onbewogen aandachtig zijn, als een berg. Zazen is een vorm van meditatie, ‘zitten’ is misschien een beter woord, die in zijn eenvoud voor iedereen toegankelijk is. Op een kussen of stoel maakt niet uit, we laten de stilte zijn werk doen. Zo wekelijks met een groep oefenen, werkt versterkend en motiverend. Dat kan bij Kenkon, bij Zen in Wageningen.

Introductie cursus

Woensdagen van 20:00 tot 21:30

Voor mensen die nog niet bekend zijn met zen meditatie, of mensen die weer eens aan het begin willen snuffelen is er ook een introductie cursus. Deze cursus start twee keer per jaar – in januari en in september – en wordt  gegeven door Aart Oosterveld, Yolanda Aits en Olaf van Kooten.

Je leert hoe je een goede houding aanneemt, je leert wat achtergronden en concentratie technieken. Door steeds iets langer te mediteren ben je aan het eind van de introductiecursus klaar om aan te sluiten bij de doorgaande groep, mocht je daar interesse in hebben.

Aanmelden introductiecursus

Doorgaande groep

Woensdagen van 20:00 tot 21:30

Elke woensdagavond mediteren wij tussen 20:00 en 21:30 met de doorgaande zen groep (sangha) in onze schitterende zendo. De groep wordt begeleid door Olaf van Kooten. We mediteren twee keer 25 minuten met 10 minuten Kinhin (loopmeditatie) tussendoor. We sluiten af met een korte meditatieve thee ceremonie en een verhaal van Olaf. Vaak lezen we ook een tekst. Er is tijd voor vragen of mondo, een kort gesprek met elkaar.

Meer over Olaf van Kooten


ZenZondagen

Af en toe organiseren we een ZenZondag: een dag in stilte met meditatie. Het thema en het programma varieert. We zitten een aantal periodes van 25 minuten zazen met kinhin tussendoor.

Koffie en thee wordt verzorgd.

ZenZondag in KenKon op 2 april

Zengroep Wageningen organiseert op 2 april (9-17 uur) een ZenZondag in KenKon. Senko Sensei verzorgt de begeleiding. Senko is opgeleid in Zen River Temple en geeft sinds zijn dharma-transmissie wekelijks les in zencentra in Utrecht en Groningen.  

De ZenZondag opent met een uitgebreide geleide meditatie, halverwege is er dharma-onderricht voor heel de groep. Perioden van zazen worden afgewisseld met loopmeditatie en individueel onderhoud met de leraar. Voor een lunch wordt gezorgd. Aansluitend zijn er voor wie wil bewegingslessen. Na de zazen in de middag ronden we af met een korte boeddhistische dienst. Al met al een uitstekende gelegenheid om te oefenen in de vier elementen van de zenbeoefening: meditatie, bewegingstaal, dharma-studie en sociale interactie

Je kunt je aanmelden per email via zeninwageningen@gmail.com . Om alle onkosten samen te dragen vragen we een contributie 35 euro. Zit je krap bij kas dan stellen we een bijdrage voor van 20 euro.

Zengroep Wageningen komt wekelijks op woensdagavond bijeen voor meditatie en tekststudie (ook per zoom te volgen), organiseert tweemaal per jaar een zen-introductie, soms een ZenZondag en af en toe een filmavond.