Privacy verklaring

KenKon, gevestigd aan Nieuwe Kanaal 11 6709 PA Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

KenKon
Nieuwe Kanaal 11
6709 PA Wageningen
+31 317 452946

Algemeen

Als je lid bent van KenKon, een lidmaatschap wilt afsluiten, informatie aanvraagt, een cursus of seminar bij ons volgt of onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van deze gegevens is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing.

Persoonsgegevens die wij verwerken

KenKon verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bij het bezoeken van onze website kunnen we echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kenkon.org, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KenKon verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling (lidmaatschap, cursussen en/of seminars)
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KenKon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Voor onze boekhouding is dit de wettelijke bewaartermijn van de administratie voor de belastingdienst van 7 jaar.

Als je contact met ons opneemt is dat maximaal 6 maanden. Daarna verwijderen we jouw contactgegevens. Behalve als je naar aanleiding van ons contact klant bent geworden. Dan bewaren we jouw gegevens zolang je klant bij ons bent.

Als je geen klant meer van ons bent verwijderen we jouw gegevens binnen twee jaar, tenzij je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

KenKon verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op je apparaat achterlaat wanneer je de website bezoekt. Cookies helpen je apparaat identificeren en worden gebruikt om statusinformatie te behouden terwijl je door verschillende pagina’s van een website navigeert of op een later tijdstip terugkeert op de website. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om programma’s te besturen of virussen te plaatsen op je computer.

Cookies op onze website
Wij gebruiken op onze website cookies voor diverse doeleinden in verband met functionaliteit, webanalyse en marketing.

Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies. We hebben met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. Het delen van gegevens is uitgezet. Daarnaast maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hoe kun je cookies in je browser uitschakelen
Als je het gebruik van cookies wilt blokkeren, moet je de instellingen in je browser wijzigen.

Lees meer over hoe je cookies in je browser kunt controleren op: aboutcookies.org

Als je cookies in je browser blokkeert, wordt je apparaat niet getraceerd wanneer je onze website bezoekt. Wij wijzen je er echter op dat door cookies te blokkeren, mogelijk ook de functionaliteit van onze website wordt aangetast waardoor deze wellicht niet correct functioneert.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KenKon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere – door jou genoemde – organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kenkon.org. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. KenKon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KenKon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kenkon.org