Leesgroep Tibetaans Boeddhisme

In maart 2016 is de Leesgroep Tibetaans Boeddhisme van start gegaan.  Een groepje mensen die zich willen verdiepen in boeken over het Tibetaans boeddhisme en daar met elkaar over van gedachten willen wisselen. […]

Aikido

Aikido (合気道 aikidō), letterlijk vertaald “de weg van het samenkomen met Ki” is een Japanse krijgsdiscipline met een sterk filosofische inslag, die in het begin van de 20e eeuw door Morihei Ueshiba ontwikkeld werd. […]

Intuïtieve Yoga

Bij Intuïtieve yoga is intuïtie de ingang. Het gaat erom je open te stellen en te voelen, niet om iets te willen bereiken […]

Dans

Bodyrelease en Dansimprovisatie

Open inloopochtend

Alle leden kunnen terecht in de zalen om voor zichzelf of samen met anderen te oefenen. De Noordzaal zal beschikbaar zijn om karate te trainen, de Zuidzaal om Qigong te oefenen en de bovenzaal om te mediteren. Het is vrije inloop, dus je kunt komen en gaan wanneer je wilt, tussen 9.30 en 12.00 uur . Bij de meditatie zaal is het van belang om gepast – d.w.z. meditatief – in te voegen. Mocht je een gast meenemen, vraag hem of haar dan een vrije donatie in de donatiepot te doen. Het terras en het ‘café’ zullen open zijn voor hen die gewoon een kopje thee of koffie willen komen drinken. Mocht er een huurder komen voor één of meer zalen op de woensdagochtend, dan zullen we het naar een andere ochtend verschuiven. In de kerstvakantie, zomervakantie en op feestdagen is er geen inloopochtend

Ja! Guerrilla Sessies! Het ligt in mijn aard intuïties, ingevingen en dromen te volgen en deze zomer was ineens het idee daar om vooralsnog ongeleefde vrijheid en verlangens uitdrukking te gaan geven. Dit in de vorm van ad hoc georganiseerde oefensessies, gericht op specifieke onderwerpen en specifieke doelgroepen. En tja, dat viel in mijn hoofd met het label ‘Guerrilla Sessies’ en wie ben ik om aan mijn intuïties en ingevingen te tornen?! Uit goedwilligheid heb ik natuurlijk nog naar wat aangepastere termen gezocht, maar niets kon mijn ‘gut feeling’ meer bekoren. Soms heb ik ineens de geest en/of ben ik zelf buiten de lessen om bezig met een bepaald aspect van Tibetaanse yoga & meditatie, qigong of karate of iets wat daar nauw aan verwant is en dan zou ik dat eigenlijk ook gelijk willen delen. De lopende lessen zijn dan niet altijd het meest geschikte platform. Soms wel, soms niet. Daarnaast ben ik als mens ook maar voor de helft iemand van regelmaat, orde en conventies en moet ik ook steeds wat met die andere helft. Guerrilla Sessies dan maar :) .

Het zal als volgt te werk gaan. Als ik de geest krijg bericht ik de (relevante) KenKon leden over wat, waar, wanneer, voor wie en wat het kost.
Inhoudelijk gezien zullen de sessies vermoedelijk gekenmerkt worden door één of meer van de volgende kenmerken: intensiteit, diepgang, integratie of ongewoonheid. Voor de rest weet ik het zelf ook nog niet.

De duur zal variëren van een uur tot een dag? Twee dagen?
Sommige sessies zullen open zijn voor iedereen, andere weer voor een specifieke groep zoals bijvoorbeeld gevorderde karateka of mensen met meditatie ervaring.

De berichtgeving zal altijd kort dag zijn. Vast niet langer dan een week van tevoren. Soms misschien pas een dag van tevoren.
De berichtgeving zal in ieder geval verlopen via E-mail, Facebook , Twitter, Linkedin, Website en natuurlijk ook: mond op mond! Andere mogelijkheden zoals ‘sms’ of ‘whatsap’ worden nog onderzocht. Wil je de kansen dus niet missen zorg er dan voor dat je maximaal in contact bent. Het juiste e-mail adres bekend is bij de administratie, dat je het Twitter account volgt, dat je een Facebook koppeling hebt van mij persoonlijk en/of KenKon, dat je via Linkedin verbonden bent en af en toe op de website kijkt. Niet leden kunnen dus ook op de hoogte komen van zo’n plotse ontmoeting.

De kosten kunnen € 0,00 zijn, een vrije donatie, een donatie voor een goed doel, iets te eten voor erna of nog iets anders. Kortom: deze zullen even grillig zijn als het idee zelf.
Het zal veelal op KenKon plaatsvinden, maar een keer in een park is ook denkbaar.
Wie weet komen er later ook nog wel Guerrilla Sessies van andere KenKon train(st)ers.

Hartelijke groet en tot gauw,
Sydney Leijenhorst

Download of bekijk de pdf

Eén of twee keer per jaar geeft Sydney Leijenhorst een ‘Open Gespreksweek’. Dan mag iedereen van binnen of buiten KenKon langskomen voor ‘Een Goed Gesprek’ van maximaal een uur, tegen een vrije donatie in de donatiepot. Je mag ook je buurman, oma of vijand sturen en het mag overal over gaan.

Door het jaar kun je ook langskomen voor ‘Een Goed Gesprek’. Dan zijn er echter vaste kosten aan verbonden. Namelijk:  € 90,- per uur of € 65,- per uur voor KenKon-leden, studenten en minima.

Het is ook mogelijk om een serie goede gesprekken af te spreken.

Nalandabodhi

(Tibetaans Boeddhisme)

Tasting the Essence of Tantra

(Tibetaans Boeddhisme)Big Mind, Big Heart Training

Feeding Your Demons

Integral Warrior Fitness

Five Wisdoms@Work

Five Wisdoms@Work Sinds 2007 organiseert KenKon trainingen met Irini Rockwell op het raakvlak van persoonlijke, zingeving en spirituele ontwikkeling Ontdek […]

Mindfulness+

Familie & Organisatie opstellingen

Gezondheidsproblemen, psychische klachten, levensworstelingen en lichamelijke ziekten kunnen verband houden met patronen in het familiesysteem waar we uit voortgekomen zijn en waar we levenslang deel van uitmaken.

Winter Stilte Retraite

Ken Zen Ichinyo

Integral Spirituality

KenKon4Business

iDance!

DANSEN KAN MEER IN BEWEGING BRENGEN DAN JE DENKT! Dansen is ouder dan de weg naar Rome. Overal ter wereld […]

Radiant Mind, Effortless Being

Tibetaanse Yoga

Mantra Zingen

Integral Get Togethers

Zen Dagen

The Integral Impulse

The Integral Impulse Integral Impulse’ is de naam die we geven aan nieuwe integratieve inspiratiebronnen. Inspiratiebronnen die visies, dialogen en […]