2013_Sebo_nalandabodhiVanaf 18 mei 2013 wordt op KenKon het unieke Nalandabodhi trainingsprogramma Tibetaans boeddhisme verzorgd in samenwerking met Sebo Ebbens en Naladabodhi. Dit lineaire leertraject bestaat uit een pad van studie en een pad van meditatie.

Een overzicht van het   Nalandabodhi programma

Studie

In het tweejarig pad van studie worden de twee hoofdstromingen van het boeddhisme bestudeerd, namelijk het Hinayana en het Mahayana. In het eerste jaar wordt het Hinayana via 2 modules (de 200-series) en in het tweede jaar het Mahayana via 6 modules bestudeerd (de 300 series). De teksten in de modules zijn (momenteel nog) in het Engels. Daarnaast worden regelmatig contemplatieve beoefeningen gedaan. Die zijn in het Nederlands evenals de inleidingen, discussies, examens en dergelijke.

Voordat men aan het tweejarig pad van studie begint, kan men zich oriënteren op het boeddhisme en het denken binnen Nalandabodhi door mee te doen aan de oriëntatie modules. Deze modules kennen geen examens (het tweejarig pad van studie wel).

Jaar1: Het bestuderen van Hinayana is het bestuderen van de grondslagen van het boeddhisme. In de visie van Dzogchen Ponlop Rinpoche is het boeddhisme geen godsdienst maar eerder een ‘wetenschap van de geest’. De Hinayana cursus in het eerste jaar is een inleiding in die wetenschap. Het eerste semester dekt de visie van het Hinayana, het tweede het pad en resultaat.

Jaar 2: De studie van egoloosheid in de Hinayana is het startpunt voor het onderzoek naar de Mahayana leegte. Die leegte verbreedt zich voorbij de persoonlijke egoloosheid tot de uitgestrektheid van mahasunyata, ofwel de ‘grote leegte’. Parallel aan het bestuderen daarvan, onderzoeken we de Mahayana leringen die stellen dat er de mogelijkheid bestaat om grenzeloos mededogen te ontwikkelen, de onbegrensde intentie om andere wezens te helpen. In het Sanskriet wordt dat bodhicitta genoemd. Ook hier wordt er in het eerste semester aandacht besteed aan de visie van het Mahayana en in het tweede semester het pad en resultaat.

2013_Nalandabodhi_PadStudie

Meer informatie over het  pad van studie

Meditatie

Het tweejarig pad van beoefening bestaat uit vier onderdelen, namelijk de beoefening van shamatha (I), de beoefening van vipashyana (II), de beoefening van de geest-trainingen (III) en overige beoefeningen (IV). Alle beoefeningen vragen training (uren) om die je enigszins eigen te maken. Als er staat: 2 of 9 maanden wordt bedoeld: 2 maanden of 9 maanden lang één uur per dag beoefenen. Naast dat het mogelijk is om de beoefeningen systematisch te doen, is het ook mogelijk om zo nu en dan wat krenten uit de pap te pikken. Dat kan door mee te doen aan weekenden en/of dagen.

I. Shamatha beoefening (10 maanden)
Shamatha betekent ‘vredig verblijven’. In de praktijk komt dat neer op ‘het temmen van de geest’. De technieken zijn: shamatha – algemene adem techniek; shamatha – het tellen van de adem; shamatha – met ondersteuning van objecten, zowel onzuivere als zuivere objecten; shamatha – zonder ondersteuning van objecten.

II. Vispashyana beoefening (5 maanden)
Twee beoefeningen staan centraal bij vipashyana: de beoefening van ‘de vier grondslagen van aandacht’; en de beoefening van ‘de vijf vormen van meditatie op leegte’.

III. Geest trainingen (3 maanden)
Geest trainingen kunnen worden beoefend na de afronding van de shamatha en vipashyana beoefening van het eerste jaar. Het gaat om twee soorten beoefeningen: de beoefening van Lojong (een onderdeel daarvan is de beoefening van tonglen) en de 37 beoefeningen van een Bodhisattva.
IV. De vier reminders en de vier onmetelijkheden (ruim 2 maanden)
Als laatste onderdeel op het pad van beoefening in de eerste twee jaar staan de vier geestdraaiers en de vier onmetelijkheden op het programma. Ze vragen elk een week beoefening (totaal 8 weken). Over de geestdraaiers dienen korte essays geschreven te worden (een week).

Meer informatie over het   pad van beoefening

2013_nalandabodhi_ponloprinpoche

Nalandabodhi

Dit leertraject is een samenwerking tussen Nalandabodhi en KenKon. Nalandabodhi is een organisatie die onder leiding staat van de leraar Dzogchen Ponlop Rinpoche.
Zie voor meer informatie over deze organisatie: http://www.nalandabodhi.org.
Zie voor meer informatie over Dzogchen Ponlop Rinpoche zijn website: http://www.dpr.info

Inschrijfformulier Nalandabodhi trajecten – leden

Inschrijfformulier Nalandabodhi trajecten – niet leden