Wijsheid en mededogen zijn de sleutelwoorden in het werk van Ton Lathouwers. Met nadruk op het laatste, ‘….de zorg voor de ander, de bekommernis om het kwetsbare en misdeelde’.

Dit was onze tweede opeenvolgende bijeenkomst over het boek ‘Meer dan een mens kan doen, Zentoespraken’.  In dit boek legt Ton Lathouwers ons een koan voor: ‘Als niets werkt, wat ga je dan doen?’

De vorige keer hadden we het vooral over wat we (kunnen) doen als we het moeilijk hebben.  Deze keer hebben we verteld over wat wij gedaan hebben en doen om tot mededogen en wijsheid te komen.  Een belangrijk aspect bij mededogen voor ons is compassie in actie, voor de sangha en daarbuiten.  Mededogen, altijd belangrijk, heeft in deze tijd van corona een extra dimensie gekregen.  Verder hebben we verteld over onze eigen zoektocht naar wijsheid en onze ervaringen daarmee.

Onze discussie deed sommigen denken aan de eerste twee van de four reminders: deze kostbare menselijke geboorte en tijdelijkheid (de andere twee reminders zijn karma and samsara).  Een korte beschrijving van de four reminders is op deze link te vinden: https://www.andrewholecek.com/the-four-reminders/ , met een mooi citaat van Trungpa Rinpoche.

In het boek verwoordt Ton Lathouwers het veel mooier dan wij dat kunnen.  Enkele citaten:

‘Deze zentoespraken vertellen hoe het mysterie van het leven elk mens uitdaagt tot een volstrekt persoonlijk antwoord en dat ieder mens, zonder uitzondering, daartoe ook werkelijk alle ruimte heeft. Want iedereen is aanvaard zoals hij of zij is.’

‘De genade van de wezenlijke ervaring berust niet op de willekeur van een God die bepaalt wie wel en niet gered worden. Integendeel. Die genade heeft alles te maken met het tomeloze, grenzeloze mededogen….  Het gaat om het diepe verlangen en de gelijktijdige zekerheid dat niets en niemand uit de boot valt. Dat alles gered wordt, gered ís, tot en met de laatste kiezelsteen.’

‘Die redding komt niet zomaar uit de lucht vallen. Zij heeft op niet-causale wijze ook alles te maken met onze inzet daarvoor’.  Dat wordt prachtig uitgedrukt in het eerste vers van de bodhisattvagelofte: “Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle te redden.”  Zo zit het met ons, ten diepste zijn wij die gelofte’.

‘…..de oefening die straks, in het lawaai en in de drukte van het alledaagse leven, onverminderd doorgaat.  Want daar, meer dan waar ook, staan wij.  Met levensgroot voor ons de vraag: ‘Wat ga jij doen?’ Van ons antwoord, telkens opnieuw en nooit voor eens en voorgoed gegeven, hangt alles af.’

 De volgende keer gaan we verder met dit inspirerende boek van Ton Lathouwers.

 Voor meer informatie over de leesgroep, stuur een mailtje naar: leesgroeptibetaansboeddhisme@gmail.com

Alle goeds en vooral een goede gezondheid voor jullie allemaal,

de leesgroep