Laden Evenementen

We zijn blij je uit te kunnen nodigen voor de verplaatste Zen Zondag naar 12 juli 2020 bij Kenkon, de tweede bijeenkomst in een serie van vier. Je hebt de keuze om in te schakelen via Zoom of fysiek aanwezig te zijn bij de groep van maximaal 10 deelnemers. We volgen voor de bijeenkomst vanzelfsprekend nauwgezet de richtlijnen van het RIVM en de gemeente Wageningen zodat we veilig bij elkaar kunnen komen. We hebben het geluk dat KenKon een ruim gebouw is, met een grote zendo.

Senko Sensei, onze gastleraar in de reeks, komt naar KenKon in Wageningen. Hij verzorgt een geleide meditatie en dharma-onderricht en maakt daarbij gebruik van het boek ‘Waardeer je leven’ van Maezumi Roshi. Je ontvangt voorafgaand aan je deelname nog meer informatie over het thema van de dag.

Programma (in vet het gedeelte via Zoom)

9.00 – 9:30 Welkom en registratie, koffie/thee en uitleg over Corona preventie binnen KenKon.
9.30 – 9.50 In de zendo: introductie van de groep en Senko en programma van de dag.
9.50 – 10.30 Zazen
10.30 – 10.45 Thee in de zendo
10.45 – 11.00 Start Zoom sessie. Introductie thema van de dag.
11.00 – 11.40 Geleide meditatie, zazen
11.40 – 11.50 Kinhin (loopmeditatie)
11.50 – 12.30 Dharma onderricht
12.30 – 13.00 Vragen en antwoorden, Zoomers kunnen ook vragen stellen
13.00 – 13.05 Einde zoom-sessie
13.05 – 14.00 Lunch pauze
14.00 – 16.10 Vier keer zazen (4×25 min), met kinhin en daisan (persoonlijk gesprek met de leraar)
16.15 – 16.30 Thee ceremonie en vier geloften
16.30 Afsluiting en informele ontmoeting met elkaar

Je kunt je aanmelden per email via aart@aartoosterveld.nl. Geef daarbij aan of je naar KenKon komt of meedoet aan de online Zoom-sessie. We sturen je een bevestiging na je inschrijving. Vanwege regels rondom Corona, kan je niet zonder deze bevestiging deelnemen aan de Zen Zondag. Er geldt een bijdrage van 30 euro voor de hele dag in KenKon of een vrijwillige bijdrage van 10 euro voor de Zoom-sessie. We verzoeken je na bevestiging van je plaats het bedrag over te maken naar rekening: NL04 ABNA 0447 0282 86 t.n.v. KenKon, onder vermelding van ZenZondag 21 juni.

Richtlijnen rondom Corona:
Alle deelnemers dienen 24 uur voor de bijeenkomst de volgende 5 vragen te beantwoorden. Mocht je één vraag met ja beantwoorden dan kan je helaas niet deelnemen aan de live bijeenkomst. Laat ons dit zo spoedig mogelijk weten, dan kan iemand anders misschien wel mee doen

Je krijgt deze mail omdat je in het verleden bij de Zen groep in Wageningen was, of interesse had. Mocht je van deze lijst af willen, laat het even weten.

 

Zen Sunday – 21 June 2020

We are happy to invite you to the Zen Sunday on June 21, 2020 at KenKon, the second meeting in a series of four. You can choose to either participate via Zoom or to attend the meeting in real life with the group of maximum 10 participants in KenKon, Wageningen. Obviously, we will carefully follow the guidelines of RIVM and the municipality of Wageningen. We are lucky that KenKon is a spacious building with a large zendo.

Senko Sensei, our guest teacher in the series, is coming to KenKon in Wageningen. He provides guided meditation and dharma teaching using Maezumi Roshi’s book “Appreciate Your Life.” Prior to your participation, you will receive more information about the theme of the day.

Program (in bold the part via Zoom)

9.00 – 9.30 Welcome and registration, coffee / tea and explanation about Corona prevention.
9.30 – 9.50 In zendo: introduction of the group and Senko and program of the day.
9.50 – 10.30 Zazen
10.30 – 10.45 Tea in the zendo
10.45 – 11.00 Start Zoom session. Introduction to the theme of the day.
11.00 – 11.40 Guided meditation
11.40 – 11.50 Kinhin (walking meditation)
11.50 – 12.30 Dharma teaching
12.30 – 13.00 Questions and answers, Zoomers can also ask questions
13.00 – 13.05 End of zoom session
13.05 – 14.00 Lunch break
14.00 – 16.10 Four times zazen (4×25 min), with kinhin and daisan (personal talk with the teacher)
16.15 – 16.30 Tea ceremony and four vows
16.30 Closing and informal meeting

You can register by email at aart@aartoosterveld.nl. Please indicate whether you come to KenKon or participate in the online Zoom session. We will send you a confirmation after your registration. Due to rules around Corona, you cannot participate in Zen Sunday without this confirmation. There is a contribution of 30 euros for the whole day in KenKon and a voluntary contribution of 10 euros for the Zoom session. After confirming your place, please transfer the amount to account: NL04 ABNA 0447 0282 86, tnv KenKon, citing Zen Sunday, June 21.

Guidelines around Corona:
All participants must answer the following 5 questions 24 hours before the meeting. If you answer one question with yes, unfortunately you cannot participate in the live meeting. Let us know as soon as possible:

  • Have you had one or more of the following (mild) complaints in the past 24 hours or at this time: cold, running nose, sneezing, sore throat, mild cough, shortness of breath, fever and / or sudden loss of smell or taste?
  • Do you currently have a roommate / family member with a fever and / or shortness of breath?
  • Have you had the new coronavirus (diagnosed with a lab test) and has it been diagnosed in the past 7 days?
  • Do you have a roommate / family member with the new coronavirus (diagnosed with a laboratory test) and did you have contact with this roommate / family member less than 14 days ago while he / she still had complaints?
  • Are you quarantined because you have had direct contact with someone who has been diagnosed with the new corona virus?