Leesgroep Tibetaans Boeddhisme

In maart 2016 is de Leesgroep Tibetaans Boeddhisme van start gegaan.  Een groepje mensen die zich willen verdiepen in boeken over het Tibetaans boeddhisme en daar met elkaar over van gedachten willen wisselen.

In een ongedwongen, open sfeer komen we bij elkaar voor rondetafelgesprekken.  De basis van de gesprekken wordt gevormd door het boek dat we hebben gelezen.  Maar de gesprekken gaan over veel meer, over ideeën, opvattingen, indrukken en persoonlijke ervaringen.  Het zijn boeiende gesprekken, soms serieus, maar ook met relativering en met humor.

We hebben geen vast format of vaste agenda.  We houden het graag open, informeel en verwelkomend.  Men kan ideeën, onderwerpen of boeken aandragen.  De gesprekken vinden plaats bij iemand thuis of op KenKon. We komen eens in de 6 á 8 weken bij elkaar.

De focus ligt op boeken over het Tibetaans boeddhisme.  Maar het kunnen ook boeken zijn over raakvlakken van het Tibetaans boeddhisme met andere spirituele stromingen.

leesgroep-tibetaans-boeddhisme

Voor meer informatie over de leesgroep, volg de KenKon Nieuwsbrief, Website (agenda) of Facebook.
Of stuur een e-mailberichtje.