DANSEN KAN MEER IN BEWEGING BRENGEN DAN JE DENKT!

Dansen is ouder dan de weg naar Rome. Overal ter wereld dansen en dansten mensen om elkaar te ontmoeten, uit hun dak te gaan, de geesten op te roepen, plezier te beleven, zich klaar te maken voor de strijd, een ander te verleiden, vrede te sluiten, de Goden gunstig te stemmen, in trance te raken, gebeurtenissen en emoties te verwerken, andere kanten van zichzelf te ontdekken, de moraal op te krikken, eerbiedwaardigen te eren en te bedanken, anderen te vermaken, zichzelf te genezen, hun hoofd leeg te maken en ga zo maar door. Dat dat al duizenden jaren in honderden culturen het geval mag genoeg bewijs heten voor de stelling dat er iets vreselijk goed, gezond, fijn en wijs aan dansen is.

Het is ook niet voor niks dat dans ook een onderdeel vormt van zo goed als alle spirituele tradities op aarde. Denk aan de dansende Derwishen van de Soefi, het swingende dansen uit de Gospel kerken, de kerkelijke reisdansen uit de Middeleeuwen, de tempeldansen uit India of Tibet of de trance dansen van de Bosjesmannen in Afrika. Blijkbaar kan dans je dichter brengen bij je essenties. Dat in je wakker maken, je ermee verbinden en je er bewust van maken.

Persoonlijke ontwikkeling, zelfbewustzijn en expressie zijn een belangrijke dimensie van de dans ontwikkeling in het moderne westen. Maar ook juist de interactie met de omgeving en anderen zijn in beeld gekomen in diverse moderne dansvormen. Tegenwoordig is ook het klassieke Tango een geliefd ontdekkinggereedschap voor de ziel en gezamenlijkheid aan het worden. Ook het wrijvingsvlak tussen persoonlijke en het gemeenschappelijke en het traditionele en het moderne heeft uitdrukking gevonden in de danswereld, her en der in de wereld. Denk bijvoorbeeld aan een cursus hip hop dansen in een conflictwijk om de jeugd meer bij elkaar te brengen en zelfvertrouwen te helpen ontwikkelen, jeugdige Maori’s die het spoor in de moderne ‘Westerse’ samenleving bijster zijn geraakt en de Haka krijgsdans weer van hun ‘elders’ leren om hun ondergesneeuwde gevoel van eigenwaarde weer terug te vinden, maar ook de ‘So You Think You Can Dance’ programma’s die jeugdigen en ietsje minder jeugdigen een kans geven om zielsgenoten te ontmoeten en hun eigen weg te vinden in iets waar ze veel passie voor voelen.

Overal op de wereld blijven oude danstradities bestaan en gaan ze een ontmoeting aan met de moderne wereld en de andere culturen. De mondialisering van samenlevingen vindt vandaag de dag ook plaats op de dansvloer en in onze lijven! Vandaag de dag zien we, ondanks alle tegenbeweging, her en der mensen en visies die licht werpen op de vraag hoe we de rijkdom van de wereldgeschiedenis zinvol bijeen kunnen brengen. Door te zien wat de universele essenties en unieke eigenschappen van verschillende dansvormen – of om het even welke cultuurvorm – zijn, kunnen mensen en methoden samenkomen en een verfrissende, verrijkende en verdiepende impuls geven aan wat hun bezighoud. Zo ontstaan draaikolken waarin de krachten van het verleden en de mogelijkheden van de toekomst een boeiende dans met elkaar aan kunnen gaan. Op KenKon noemen we dat de ‘Integral Impulse’ en vanuit die achtergrond ontstond dit iDance! Project.

Kortom: dansen kan meer in beweging brengen dan je denkt! En van die rijke potentie van dans willen we met het “iDance! Project” ten volle genieten, met elkaar, met jou. Dit willen we doen door regelmatig een evenement te organiseren waarbij dans en beweging centraal staan en geluid (muziek) & licht (kleur, film, beelden, entourage) helpen om het nog meer tot leven te brengen. Behalve lekker danseeeeh!, worden de evenementen verrijkt met een thematische verkenning van iets wat in ons en in ons ‘ons’ leeft. Dat kan door een mini-workshop, door een film, een dansverkenning, beelden en……. Wie het weet mag het zeggen.

Danseeeeeh! 0.4