Bevrijding vinden in leven en sterven

Wijsheid uit de bön-boeddhistische traditie van Tibet Lezing en seminar met Tenzin Wangyal Rinpoche

Lezing 14 mei 2010
Seminar 15 – 16 mei 2010
Posthoornkerk, Amsterdam

Leven en sterven

Voor de meesten van ons is sterven beangstigend. Het onvermijdelijke einde van ons leven dwingt ons afscheid te nemen van alles wat ons dierbaar is. We zijn bang voor het stervensproces en onzeker omdat we niet weten waar we heen gaan. De oude bön-boeddhistische cultuur van Tibet ziet de dood als een onderdeel van de natuurlijke cyclus van het bestaan. De overgang van leven naar dood is een van de vele overgangsfasen in die cyclus.


Een groot obstakel bij elke overgang in ons leven, en ons sterven, is gehechtheid; gehechtheid aan onze geliefden, aan onze bezittingen en aan onze emoties. Door reflectie en meditatie kunnen we deze gehechtheid zien en leren loslaten. Zo ontwikkelen we vertrouwen in de stabiele natuur van onze geest, die altijd helder en open is.
De böntraditie omvat diepgaande kennis over de verschillende fasen die lichaam en geest doorlopen in het stervensproces. Zoals onze geboorte een gevolg is van het samenkomen van de natuurlijke elementen en de geest, is sterven het ontbinden van deze elementen. Dit gebeurt op fysiek niveau wanneer onze organen een voor een ophouden met functioneren, en op subtielere niveaus in
onze geest.
Nadat ons hart is opgehouden met kloppen, gaat de ervaring van onze geest door. We doorlopen dan een aantal stadia, die bardo’s genoemd worden. In elk van deze bardo’s hebben we de kans bevrijding te vinden van ons ego, dat ons gevangen houdt in de cyclus van gehechtheid en lijden.
Door de meditaties uit de bön-boeddhistische traditie en haar kennis over het stervensproces kunnen we met minder gehechtheid leren leven, en daardoor met minder gehechtheid sterven.
We leren ook om anders om te gaan met stervenden en hun de juiste steun te bieden.
Wanneer onze tijd komt, kunnen we bevrijding vinden door te rusten in onze geest en te vertrouwen op het natuurlijke proces van ons levenseinde. Dat biedt troost en rust bij het afscheid van dit leven.

Seminar en lezing

Tijdens het seminar zal Tenzin Wangyal Rinpoche ons leren direct te kijken naar onze eigen gehechtheid. Door reflectie en meditatie zien we wat ons tegenhoudt om volledig aanwezig te zijn in ons leven. De meditaties en gebeden uit de böntraditie ondersteunen ons daarbij.
Rinpoche zal daarnaast onderricht geven over de verschillende fases in het stervensproces, en de stadia die de geest doormaakt na de dood.
De lezing en het seminar staan open voor iedereen die geïnteresseerd is in een nieuwe manier van kijken naar en omgaan met leven en sterven. Ook voor mensen die beroepsmatig bezig zijn met zieken en stervenden is dit seminar bijzonder interessant.

Tenzin Wangyal Rinpoche

Tenzin Wangyal Rinpoche is een van de weinige bönleraren die in het westen leeft en onderrichtgeeft. Zijn unieke manier van lesgeven verbindt de wijsheid van de oude böntraditie direct met ons dagelijkse leven. Met humor en warmte biedt Rinpoche ons de vaardigheden om onszelf te transformeren naar een vrij, open en liefhebbend leven.
Rinpoche is de auteur van verschillende boeken, waaronder De werkelijkheid van slapen en dromen, De helende kracht van de elementen en Helende Tibetaanse klanken. Sinds 1999 geeft hij jaarlijks twee seminars in Nederland. Het seminar in mei hoort bij de cyclus van onderricht over de Moedertantra, een van de oudste bönboeddhistische
teksten.

Informatie

Tijd
Lezing: vrijdag 14 mei 2010 van 20.00 tot 21.30 uur
(zaal open om 19.30 uur)
Seminar: zaterdag en zondag 15-16 mei 2010 van 10.00 tot 17.30 uur
(zaal open om 9.00 uur)
Plaats
Posthoornkerk, Haarlemmerstraat 124-126, Amsterdam
(op loopafstand van het Centraal Station)
Aanmelding
Voor de lezing is aanmelding niet nodig. Aanmelding voor het seminar bij voorkeur via e-mail: bongarudafoundation@gmail.com, en anders via tel. 0413-490279 (Wil Leenders).
De entree voor de lezing bedraagt !15. De kosten voor het seminar bedragen € 170, oefengroepleden € 140, minima € 110. Betaling graag vooraf via rekeningnummer 328900710 t.n.v. Bön Garuda Foundation Holland, Papendrecht (vermeld hierbij ‘seminar mei 2010’ en naam van de deelnemer). Bij deelname aan zowel de lezing als het seminar bedragen de kosten resp. € 180, € 150 en € 120.

Bön Garuda Holland
De Bön Garuda Foundation Holland ondersteunt het werk van Tenzin Wangyal Rinpoche. Iedereen die zich verbonden voelt met Rinpoche en de böntraditie is van harte welkom om deel te nemen aan de oefengroepen die op verschillende plaatsen in het land worden gehouden.
Twee keer per jaar worden er landelijke sanghadagen georganiseerd. Op deze dagen worden o.a. de oefeningen van de seminars gedaan. De sanghadagen staan open voor iedereen en zijn een goede gelegenheid om kennis te maken met de meditaties uit de böntraditie. De eerstkomende sanghadag is op zaterdag 19 juni in Utrecht.
Voor meer informatie over de seminars, oefengroepen en sanghadagen zie www.bongaruda.com.

Bardo folder.pdf