Tibetaans Boeddhisme op KenKon

Integraal Tibetaans Boeddhisme – Integral Tibetan Buddhism

Het Tibetaans Boeddhisme speelt al decennia lang een belangrijke inspirerende rol in KenKon. Door haar betekenis voor de inspirator van KenKon en menig andere lesgever en leerling van KenKon.

Het Tibetaanse Boeddhisme op KenKon heeft een aantal belangrijke kenmerken:

  • Het kent verschillende inspiratiestromen, met de Kagyu stroming als primaire inspiratiestroom.
  • Zoekt zijn weg in het bewaken en overbrengen van de wijsheidstraditie enerzijds en het vertalen naar deze tijd en onze cultuur anderzijds.
  • Gelooft enerzijds in de duurzaamheid en grondigheid van langdurige toewijding en graduele ontwikkeling en anderzijds in het belang en de kracht van spontane momenten van ontwaken in de authentieke ontmoeting met elkaar, de waarheid, de leraar, het pad, enz., welke los staan van dogma’s, instituten en programma’s.
  • Heeft een diepgaand vertrouwen in de wijsheid die de tradities hebben voortgebracht en in de unieke expressie daarvan in ieder individu.
  • Gaat de ontmoeting en integratie aan met onder meer de kennis en ervaring van de Westerse psychologie en psychotherapie en andere verdiensten van het moderne Westen.
  • Hecht waarde aan belichaming: in een grondige en duurzame ontwikkeling en bevrijding gaan lichaam, energie en geest samen op als een geïntegreerd geheel.
  • Ziet het alledaagse leven als het belangrijkste klooster. De maat is dat inspiratie en inzichten tot uitdrukking komen in het alledaagse leven. In werk, relaties, sport, seks, levensstijl, enz.

Het Tibetaanse Boeddhisme op KenKon wordt geleid door Sydney Leijenhorst. Zijn belangrijkste inspiratie stromen komen uit de Kagyu, Nyingma en Bön traditie van het Tibetaanse Boeddhisme. Zijn hart leraar is Lama Chime. Lama Chime komt oorspronkelijk uit de Kagyu stroming, maar is in belangrijke mate ook gevormd en geïnspireerd door de Nyingma stroming. Zijn Bön leraar Tenzin Wangyal Rinpoche.

Andere belangrijke leraren en leraressen waren of zijn onder andere: Chrissie Coburn Krzowska, Irini Rockwell, Diane Musho Hamilton, Dzogchen Ponlop Rinpoche, Rob Preece en Dagsay Tulku (Gelugpa).

Naast zijn hartsverbondenheid met Lama Chime en de Kagyu stroming, stromen er via hem en andere lesgevers en leerlingen, zoals bijvoorbeeld Berry Trip en Diane Schaap, dus ook vele andere Tibetaanse Boeddhistische inspiratiestromen door KenKon.

Ook biedt KenKon af en toe lineaire trajecten aan waarvoor gastdocentes en – docenten werden en worden uitgenodigd. In het verleden waren dat opleidingen in Five Wisdoms @ Work, Mindfulness & Awareness Instructor Training en het Nalandabodhi pad van studie en pad van beoefening. Momenteel, 2016, loopt het  ‘Tasting the Essence of Tantra’ traject.

Onder inspiratie van integrale denkers zoals Ken Wilber, Terry Patten, Diane Musho Hamilton e.a. gaat het Tibetaanse Boeddhisme op KenKon ook de ontmoeting en integratie aan met Westerse psychologische tradities, moderne leiderschapstrainingen, systemische benaderingen, e.a. Dit kwam onder meer tot uitdrukking in de seminars ‘Five Ways, One Liberation’ met Diane Musho Hamilton; het ‘Five Wisdoms@Work opleidingstraject met Irini Rockwell, de seminar ‘Colorful Wisdom’, met beide hiervoor genoemde leraressen en ondergetekende en de seminars met Rob Preece. Lesgevers en leerlingen dragen dit erfgoed met zich mee en delen dit.

Klik hier voor meer informatie over de seminars ‘Tasting the Essence of Tantra’.