Beste Lezer,

Op de vorige toekomstavond bleek dat veel mensen de toekomst van KenKon een warm hart toe dragen. Sinds die avond zijn een aantal leden aan de slag gegaan met jullie informatie, wensen en ideeën om deze een plek te geven in het KenKon Boost project. Er is geordend, gepeinsd en afgewogen. Daar is onder andere een actieplan uit voortgekomen dat we graag met jullie willen delen en waarvoor we nu dit extra nieuwsbericht rondsturen: de vruchten van onze plannen bespreken we graag met jullie op donderdag 22 november a.s..

Programma tweede toekomstavond, donderdag 22 november 2012:

  • 17.00 uur Inloop
  • 17.30 – 18.30 Potlatch eten (iedereen neemt wat te eten mee, voor drank wordt gezorgd)
  • 18.30 – 18.50 Presentatie voortgang KenKon Boost project
  • 18.50 – 20.40 Presentatie themagroepen: Iedere groep zal zich presenteren dmv een korte pitch. Daarna in kleine groepen brainstorm per themagroep en verder uitwerken van toekomstplannen.
  • 20.40 – 21.00 Afsluiting: ruimte voor vragen, opmerkingen en nieuwe ideeën

Deze nieuwsflits heeft nog een aanleiding, want we willen jullie persoonlijk uitnodigen mee te doen met de KenKon Boost. We zoeken mensen die zich bezig willen houden met het reilen en zeilen van KenKon, maar ook mensen die zich specifiek willen bezig houden met een afgebakende taak, of een nieuw project. We staan open voor mensen die KenKon nog niet kennen of er nog niet actief zijn. Ken je anderen die misschien geknipt zijn voor een klus of een groot netwerk hebben in het thema dat een groep aankaart, we horen het graag. Samen maken we DE BOOST!

Hartelijke groet,

Sydney Leijenhorst & het Boost KenKon team
Gezocht: Coördinatoren en leden voor de themagroepen

1. Themagroep PR
Houdt zich bezig met doelgroepen en benadert hen via mails, flyers, open dagen, social media, enz.

We zouden graag meer activiteiten op touw zetten buiten het KenKon gebouw, of ons meer profileren op beurzen, festivals etc. en meer samenwerkingen aangaan met instanties zoals bijvoorbeeld de openbare bibliotheek. Verder past in deze themagroep het organiseren van de open dag, of een PR stunt op de zaterdagmarkt houden, een guerrilla sessie tijdens Koninginnedag organiseren of iets waar jij helemaal warm voor loopt en waarmee KenKon behoorlijk ‘in the picture’ komt. En de relatie met de pers verbeteren. Ook de website wordt door de themagroep PR “gevuld” met oa berichten. Wie komt ons versterken?

Competenties: creatief, out of the box kunnen denken, affiniteit met organiseren, goed in anderen enthousiast maken, slim kunnen delegeren, plezier in schrijven van teksten, communicatief sterk, kunnen spreken in het openbaar.

2. Themagroep Gebouw en Tuin
Houdt zich bezig met het onderhoud van het gebouw en de tuin, maar ook met het aantrekkelijker, welkom en (ont)spannender maken van het gebouw en de omgeving er van. Veel geïnteresseerde leden vroegen in de enquete om meer sfeer van zowel gebouw als tuin. En respondenten geven ook aan dat er meer eenheid nodig is tussen binnen-buiten. Vandaar deze themagroep. In deze groep kun je je uitleven, er is veel eer van je inzet te behalen en er zijn prachtige ideeën genoemd! Wie doet er mee?

Competenties: twee rechter handen, groene vingers, gevoel voor esthetiek, oog voor het creëren van een warme en toch professionele sfeer, praktisch, niet lullen maar poetsen instelling, goed kunnen delegeren.

3. Themagroep Sociale Activiteiten:
Houdt zich bezig met vooral heel veel leuke activiteiten voor de leden. Op dit onderwerp gingen mensen tijden de toekomstavond helemaal LOS! Wat een zin had iedereen om elkaar te leren kennen en samen dingen op touw te zetten, van kampvuuravonden, tot gezamenlijke trainingsweekenden, tot filmavonden en een heuse bardienst. Ja, KenKon is van ons allen!

Competenties: mensen mens, open, makkelijke prater, initiatiefvol, flexibel, enthousiasmerend, houdt van organiseren, goed kunnen delegeren.

4. Themagroep Inhoudelijke vernieuwing
Er is zoveel kennis en kunde in huis daar willen we meer gebruik van maken. Wie ondersteunt KenKon met nieuwe inzichten, gaat de zoektocht aan naar nieuwe trainingen en trainers en ook naar nieuwe samenwerkingen? Hoe kunnen we ons aanbod verrijken voor leden? Waar liggen voor KenKon de mooiste kansen, waar kunnen wij het beste onze kwaliteiten naar buiten brengen? Deze groep gaat hiermee aan de slag en er zullen nieuwe activiteiten uitrollen voor leden en niet-leden. We vragen van je dat je minimaal al 2 jaar actief lid bent bij KenKon.

Competenties: nieuwsgierig, analytisch, onderzoekend ingesteld, ervaring met geven van lessen en/of begeleiden van groepen, ervaring met samenwerking, strategisch, bewust van heersende trends in de samenleving.

5. Themagroep KenKon III
Oftewel het nieuwe gebouw. We hebben deze stap al drie keer gezet in een tijdelijk onderkomen. Nu willen we een duurzamere plek creëren. Dan gaat het over vorm, locatie, architectuur, innovatie, duurzaam en over geld. Een gebouw realiseren van de orde waar we nu aan denken gaat veel geld kosten. Hoe komen we daaraan? En hoe zal het gebouw eruit zien wat zoveel functies tegelijk kan herbergen? Denk en doe jij mee?

Competenties: strateeg, creatief, out of the box kunnen denken, ervaring met nieuwe verdienmodellen, pioniersmentaliteit.

6. Themagroep Ouderen
Programma en lessen voor ouderen: Juist bij ouderen leeft een grote behoefte aan gezond & fit blijven en is ruimte voor zingevingsvraagstukken. Een win-win situatie dus als we meer ouderen weten te betrekken bij KenKon. Er leven al allerlei ideeën onder de leden: van een lach en geniet club, tot het betrekken van Vilente bij onze activiteiten. We denken ook aan het ontwikkelen van een speciaal op ouderen gerichte training. We zoeken mensen met affiniteit met ouderen, die hen op een prettige manier kunnen aanspreken, bijv. via een speciale folder, of een praatje bij de Wielewaag. Nieuw op te zetten lessen hoeven niet perse op KenKon gegeven te worden, we zoeken ook verbinding buiten het gebouw.

Competenties: affiniteit met ouderen, geduld, communicatief sterk, invoelend, kunnen verplaatsen in anderen, nieuwsgierig.

7. Themagroep Jongeren
Programma en lessen voor jeugd: De jeugd is de toekomst, ook voor KenKon. Er zijn al een aantal karategroepen en een aikidogroep voor de jeugd. We zoeken mensen die breed en vernieuwend kunnen kijken naar mogelijkheden om KenKon en haar trainers te verbinden aan jongeren in de regio van Wageningen. Kunnen KenKon trainers bijv. ook meer buiten de deur trainen? Wat te denken van werflessen op basisscholen en BSO´s, aanbieden van mindfullness voor jongeren, weerbaarheidslessen voor meiden bij Solidez? Er wordt een jaarplan opgesteld. Het begeleiden van trainers, het samenwerken met de KenKon Pr groep en het opbouwen van een netwerk gericht op jongeren(organisaties) is hierin ook van belang.

Competenties: jong in geest, speels, affiniteit met werken met jongeren, humor, ervaring met werk in het onderwijs of als vrijwilliger in een jeugdorganisatie is een pre, vertrouwen in jongeren en hun capaciteiten. Bv. kinderen zo kunnen betrekken in een activiteit dat het ‘hun ding’ wordt.

8. Themagroep ICT
Het updaten van de digitale wereld van KenKon, zoals website en administratie, leden database, de ledenlijst digitaal online maken enz. Kortom alles wat met automatisering van KenKon te maken heeft wordt door deze themagroep gedragen. Mocht je affiniteit hebben met ICT en graag een steentje bij willen dragen laat dit dan weten.

Competenties: handig met computers, software, bekend met nieuwste digitale ontwikkelingen, servers en vertrouwd met social media.

Ben jij een…Roosterplanner
De zalen van KenKon kunnen meer en beter bezet worden. Het is een kwestie van uitzoeken welke activiteiten naast elkaar kunnen. Er zijn ideeën voor nieuwe activiteiten, maar wie plant ze in? De roosterplanner. We zoeken iemand die het gebruik van KenKon kan intensiveren. Waardoor de actieve uitstraling en de sfeer omhoog gaat, maar met behoud van de mogelijkheid tot verstilling.

Competenties: helder, communicatief sterk, nee kunnen zeggen, plezier hebben in het scheppen van duidelijkheid en overzicht, kunnen denken in mogelijkheden ipv onmogelijkheden, flexibel.

Ben jij een…Vliegende keep
De komende tijd zullen uit de themagroepen allerlei activiteiten ontstaan, bv. een speciale PR stunt voor de open dag, deelname aan een festival, een guerrilla sessie tijdens Koninginnedag, enz. Ben je iemand die zich graag wil inzetten voor één specifieke klus of ad-hoc projecten? Laat het ons weten!

Competenties: snel en flexibel, creatief, organisator, houdt van uitdaging, kan goed onder tijdsdruk werken, teamworker.

Tot slot
Voor alle vacatures geldt een gemiddelde tijdsinzet van 2 uur per week en een commitment van minimaal 1 jaar. Behalve voor de ‘vliegende keep’. Dat zal per project verschillend zijn.

Het werkt als volgt: als je jezelf herkent in de gevraagde competenties neem dan contact op met Francesco (06-28341271 of 0317-417606 / fmelita@deverhalenvanger.nl). Francesco zal een afspraak met je maken voor een gesprek. Het gesprek zal zijn met de persoon die nu het meest actief is bij het thema waar je op solliciteert en samen met elkaar gaan we kijken of je inderdaad past in de functie die je ambieert en eventueel maken we een keuze uit meerdere gegadigden. Wij zullen ons best doen om in overleg iedereen een passende functie te bieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *