‘Leven en sterven als een droom’ – Tenzin Wangyal Rinpoche.

Dit mooi klein boekje van Tenzin Wangyal Rinpoche belicht het boeddhistische pad vanuit de böntraditie. Het is bijzonder praktisch zonder oppervlakkig te zijn, en de meeste van ons hebben de oefeningen erin ook zelf gedaan.

We waren getroffen door zijn heldere beschrijving van zhiné meditatie (‘in kalmte vertoeven’).  In de böntraditie noemt men zhiné ‘het meer tot rust brengen’.  Ook zijn beschrijvingen van het dzogchen perspectief en van moeder leegte vonden we heel aansprekend.

De droom yoga oefening konden we erg waarderen. Tenzin Rinpoche beschrijft het als methode om jezelf te leren kennen, om open gewaar te blijven als je in slaap valt – de bardo van slaap. En omdat je dat doet terwijl je bewustzijn oplost, is het een mooie voorbereiding op de bardo van sterven.

De angst om te sterven leverde een interessant gesprek op. Volgens Tenzin Rinpoche komt die angst omdat je jezelf niet kent. Het komt uit de verstrikking met duale werkelijkheid, de angst om ‘dingen’ te verliezen. Dit leverde een mooie uitwisseling op over onze visies op sterven en de dood. In de groep waren er grote verschillen, van geloof in reïncarnatie tot geloof dat er niets is na de dood. En, zoals Tenzin Rinpoche schrijft, erkenning dat die vraag er weinig toedoet als je bewustzijn en ruimte elkaar ontmoeten. Dan lost de angst voor sterven op.

Tenzin Rinpoche eindigt met een prachtig bardo gebed, waaruit deze regels ons gesprek mooi samenvatten:

“Zegen mij opdat ik de illusoire beelden van de bardo mag doorsnijden.
Zegen mij opdat ik de moeder leegte en de zoon gewaarzijn mag herenigen.”

Soha

(Voor de aankondiging voor 29 mei zie elders in de nieuwsbrief/website/Facebook).