Al een tijdje ging in de leesgroep het idee rond om een boek over zen te lezen.  Daarom lezen we nu ‘Meer dan een mens kan doen – zentoespraken’ van Ton Lathouwers.

We hebben eerst verteld over onze huidige situatie.  Niemand is direct getroffen door corona. Sommigen waarderen de rust.  Anderen ondervinden last van de maatregelen – bij de zorg voor anderen of door de afname van sociale contacten.

Niet iedereen had het boek (uit)gelezen. Met het benoemen van aansprekende punten uit het boek ontspon zich toch een indringende discussie.

Een aantal punten uit het boek die voorbijkwamen:

Je bent aanvaard precies zoals je bent, hier en nu – Kierkegaard: Op die steunloze plek, daar is alles mogelijk – Ga daar staan waar je niet kan staan – Vertrouwen, genade – Dat je niet uit de genade kan vallen – Het vergt moed om dat unieke te belichamen dat je bent – Rusten in het niet-weten – Han Fortmann: Open staan en verder leven – De enige grond: een onvoorwaardelijk en totaal mededogen met alle uitgestotenen.

Wat Ton Lathouwers in het boek beschrijft, deed ons denken aan het hoofdstuk ‘A Journey of Descent’ uit het boek ‘Tasting the Essence of Tantra’ van Rob Preece.  De bijbehorende figuur (page 188) uit dat boek laat het proces zien van afglijden naar de bodem, op de bodem verblijven, en weer boven komen.

Dat riep de vraag op: ‘Wat gebeurt er op de bodem?’  Een aantal ideeën die werden genoemd:  vertrouwen – genade – open staan – intentie – wanneer weet je of je op de bodem bent? – acceptatie – gewaar zijn – je verhaal loslaten – ervaring van non-dualiteit – de eerste stap – moet je iets doen? – alles is energie – transformeren van verkramping/geslotenheid naar openheid.

Ook boeken die we eerder hebben gelezen, bieden inzicht in dit proces, met als rode draad: awareness, being present without judgement.  Bijvoorbeeld:

* Pema Chödrön:  “The key is learning a new way of facing the inevitable difficulties and insecurities of our daily life: “we must learn how to stay present and open our hearts” (‘Taking the Leap’, cover of the book).

* David Nichtern: “The Wheel is a portrait of samsara, but it is also a portrait of the potential transformation of our life circumstances from pain and confusion into wisdom and compassion” (‘Awakening from the Daydream’, page 125).

In zijn boek neemt Ton Lathouwers ons mee in het proces van afdalen, op de bodem zijn en weer verder gaan.  Dat, plus onze ideeën en onze vragen, levert voldoende stof op voor ons vervolggesprek.

Voor informatie over de leesgroep stuur een mailtje naar: leesgroeptibetaansboeddhisme@gmail.com