Nieuws van de KenKon leesgroep

We hopen dat iedereen een mooie zomer heeft.  Wij pakken de draad weer op met de KenKon leesgroep.  

Op 6 juli is de leesgroep bij elkaar geweest voor een goed gesprek.  Aan de basis van het gesprek stond de tekst van Het Juwelenschip van Longchenpa.  Het was een boeiend gesprek over ervaringen, over vragen, over zoeken, over stoppen met zoeken, over totale aanwezigheid.  Het was voor allen vooral een tekst die ervaren moet worden.  Ook een tekst die je regelmatig weer eens zou moeten doornemen. 

In een reflectie de dag erna kwam de herinnering aan de vier betrouwbaarheden naar boven: 1) het gaat niet om de leraar maar om de leringen, 2) het gaat niet om de woorden maar om de betekenis van de woorden, 3) het gaat niet om de gewone betekenis maar om de absolute betekenis, 4) het gaat niet om je gewone bewustzijn maar om je wijsheid. 

Via een gesprek over de bardo kwamen we op de vier geestdraaiers, the four reminders, die onze geest naar de Dharma draaien: het doordrongen zijn en vol erkennen van 1) de kostbare menselijke geboorte, 2) de tijdelijkheid van het bestaan, 3) de wet van karma, van oorzaak en gevolg, 4) het lijden in samsara.  In de link kan je er meer over lezen.  Bijzonder mooi daarin is de korte, krachtige tekst van Trungpa Rinpoche

Voor de volgende bijeenkomst nemen we weer Het Juwelenschip als basis van het gesprek.  Deels omdat niet iedereen er bij kon zijn en deels omdat we er nog lang niet klaar mee zijn.  Of wel? 

De volgende bijeenkomst van de leesgroep is op dinsdag 6 september, 19.30 uur.  Voor locatie, mail naar: leesgroeptibetaansbuddhisme@gmail.com

Warme groet,

Annique, Wieger en Serge