De betekenis die KenKon voor mij heeft kan ik niet in duizend woorden uitdrukken, maar wel in één: acceptatie. Acceptatie van mijn eigen kunnen zowel als van mijn falen. Acceptatie van perioden van gedrevenheid naast momenten waarin het mij aan motivatie ontbreekt. Acceptatie van de groep waar ik deel van uitmaak, en de acceptatie door de groep van mij. Ik heb mij nog nooit zo geaccepteerd gevoeld, door welke groep dan ook, als bij KenKon. Het gevoel van gelijkwaardigheid die niet door niveauverschil wordt beïnvloed.


De effecten van trainen bij KenKon zijn bij mij in het dagelijkse leven merkbaar: evenwichtigheid, energiek en aanwezigheid vloeien voort uit het trainen bij KenKon en zijn direct merkbaar in mijn werk als trainer/coach en therapeut.


De indringende manier waarop karate bij KenKon je fysiek met de benen op de grond zet en tegelijkertijd tot geestelijke vragen uitnodigt, zul je volgens mij elders niet zo gauw vinden.


Aandacht voor het karate in al zijn volledigheid, voor de lichamelijke én de geestelijke aspecten, en voor de kennis en filosofie die ten grondslag liggen aan deze oosterse vechtkunst.


Je wordt meer van jezelf bewust, en waar je grenzen liggen en hoe je deze dan ook weer kan verleggen.


KenKon heeft mij heel snel gevormd en mij geleerd dat agressie voor domme mensen is en dat je middels de sport heel veel van je lichaam, maar ook van jezelf kan leren.


Op plekken in de samenleving als KenKon moeten we denk ik zuinig zijn. Zowel volwassenen als jongeren krijgen hier de kans om te leren omgaan met hun lichaam en geest. Energie, frustraties en boosheid kunnen hier een positieve wending krijgen.


Thank you.
And, last but not least, thank you for the wonderfully inspiring weekend, for the love, clarity and beauty that you and your way of teaching radiate.


De manier van lesgeven van Sydney Leijenhorst en de andere trainers spreekt ons zeer aan en is naar mijn mening vrij uniek in Nederland. Vrienden die uit Wageningen zijn verhuisd, hebben nergens meer op een dergelijke aansprekende wijze karate kunnen beoefenen.


Wat nog meer belangrijk is voor mij is dat de lessen gegeven worden met humor, en relativering. Er trainen allerlei soorten mensen door elkaar heen, oud jong, werkenden, studenten, kinderen, verschillende nationaliteiten enz…


Most of all I’d like to thank you for the wonderful Qi Gong weekend!
Especially the last meditation felt like being brought by you to a unknown spiritual level. A new door has been opened and …et cetera.
Thank you !


In mijn ervaring heb ik niets geleerd wat met agressie of geweld te maken heeft, maar des te meer met:
* beheersing,
* innerlijke balans,
* doorzettingsvermogen,
* de kracht van je geest,
* de invloed van je wil,
* respect,
* vertrouwen in jezelf,
* omgaan met angst,
* durf en moed verzamelen,
* uitdagingen aangaan,
* verdraagzaamheid,
* gevoel voor wat ‘sterk’ en ‘zwak’ écht betekent,
* anderen in de ogen durven kijken
* en vooral ook: jezelf in de ogen durven kijken.


De unieke uitstraling van deze school is te danken aan Sydney Leijenhorst, die met veel charisma de lessen inhoud geeft en de school leidt. De openheid waar hij voor staat en de liefde voor zijn vak, heeft hij weten te vertalen naar KenKon en naar de leerlingen ervan.


In tegenstelling tot sportscholen waar de commercie het allerbelangrijkste is geworden, heerst in de dojo van KenKon een sfeer van tolerantie en rekening houden met elkaar.