Help Kenkon nu

KenKon’s voortbestaan staat onder druk. Er zijn goede plannen, maar nog geen geld en nog geen zekerheid over de locatie in Schimmelpenninck of elders. De plannen kun je lezen in de KenKon II brochure.

Hoe kun je helpen? Dat kan op allerlei manieren. Er zijn veel verschillende kwaliteiten nodig om KenKon II te realiseren en het gemeenschappelijke is een wezenlijk onderdeel van KenKon I & II. Van groot belang is dat we nu al van start gaan met iedereen die een bijdrage wil leveren aan het ‘waar maken’ van KenKon II.

Verschillende werkvelden voor vrijwilligers

Er zijn al verschillende mensen bezig in vrijwilligersgroepen, de zogenaamde werkgroepen. Hieronder zie je ze opgesomd. Sommige werkgroepen zijn al actief, andere zijn aan het opstarten of moeten nog worden opgericht. De werkvelden zijn ingedeeld op basis van het model van de ‘wijsheidskwaliteiten’. In dit model worden deze vijf kwaliteiten als één compleet geheel begrepen. Dit model is afkomstig uit het Tibetaans Boeddhisme. Het is onder meer toegankelijk en bruikbaar gemaakt door het werk van Chögyam Trungpa en Irini Rockwell. Het model kan en wordt toegepast op allerlei terreinen zoals persoonlijke bewustwording, onderwijs, organisatie, zorg en kunst.

De vijf wijsheidskwaliteiten zijn te begrijpen als vijf fundamenteel gezonde relaties die wij als mensen hebben met de werkelijkheid. Deze relationele kwaliteiten worden hier aangeduid met de woorden rijkheid, helderheid, passie, activiteit en openheid. Stuk voor stuk zijn het volledige relaties, die niet los van elkaar te zien zijn. Wanneer deze relaties verstoord zijn, is er sprake van een neurose, een verstoorde of verwarde relatie.

Het geheel van geïntegreerde kwaliteiten heet ‘mandala’.

mandala.jpg

In alle ‘hoeken’ van de mandala kunnen we vrijwilligers gebruiken. Nu al en straks, als het zover is. Zie je een werkveld dat je aanspreekt, waaromtrent je het één en ander in huis hebt en waar je denkt dat je een bijdrage aan kunt leveren die past in de filosofie en sfeer van KenKon en waarvoor je ook echt tijd vrij wilt maken, laat het dan weten. Stuur een e-mail naar info@kenkon.nl of bel 0317-415883. Een paar werkgroepen zijn reeds opgestart, in dat geval kun je aanhaken. De werkgroepen worden geleid door de leden van het management team van KenKon II. Het management team staat onder leiding van Sydney Leijenhorst.

Als je kunt en wilt aanhaken bij die werkgroepen, kun je bij de contactpersonen van het managementteam terecht die er achter vermeld staan.

RIJKHEID – AARDE “TAKE CARE”

Werkgroep Schoonmaak & Reparatie

(contact: Jan Kroon; Sydney):

a. Schoonmaak en reparaties van het gebouw coördineren en uitvoeren.

b. Trainingsmaterialen onderhouden, repareren en maken.

c. Meditatie en yoga hulpmiddelen maken. O.a. shiné standaard, studietafeltjes en beeldmateriaal voor de lessen.

Werkgroep Verzorging

(Contact: Sydney)

Verzorgen van eten, dranken, bloemen, enz.; doorlopend en bij activiteiten.

HELDERHEID – WATER “SEE CLEARLY”

Werkgroep Tekst

(contact: Sydney).

a. Vertaling van teksten (website en artikelen)

b. Draaiboeken schrijven/uitwerken

c. Nieuwsbrieven, cursusmateriaal en artikelen corrigeren

Werkgroep Financiën

(contact: Edwin, Berry, Arnoud)

a. Financieel plan schrijven

b. Uitzoeken van belastingtechnische optimale regelingen voor (1) vergoedingen van lesgevers/vrijwilligers, (2) donaties aan KenKon of aanliggende projecten (b.v. TERA) en (3) Overige belastingtechnische kansen uitzoeken.

c. Donatieplan & beleid ontwikkelen.

d. Subsidieplan & beleid ontwikkelen.

e. Geldinzamelacties organiseren.

Werkgroep Kennisweb

(contact: Sydney)

Kennis web maken op de website

PASSIE – VUUR “GET INTIMATE”

Werkroep Promotie

(contact: Berry, Cecile, Teresa & Franceso)

a. Structurele en incidentele promotionele acties

b. Netwerken bij de gemeente, bedrijfsleven en WUR

Werkgroep Nieuwsbrief

(contact: Sydney)

Produceren, ontwikkelen en uitgeven.

Werkgroep Jeugd Karate

(contact: Sydney, Wijnand, Peter, Carl)

Werkgroep Gezamenlijk

(contact: Sydney)

Gemeenschapsactiviteiten organiseren.

Werkgroep Hulpacties

(contact: Sydney)

Coördineren van sociale acties: b.v. TERA

Werkgroep Karate

(contact: Sydney, Peter)

Werkgroep Qigong

(contact: Sydney, Lotte)

Werkgroep Tibetaanse Boeddhisme

(contact: Sydney)

Werkgroep Zen

(contact: Olaf)

Werkgroep Jeugd Karate

(contact: Sydney, Wijnand, Peter, Carl)

Werkgroep Integral Fight

(contact: Sydney)

Werkgroep 50+

(contact: Sydney, Berry)

ACTIVITEIT – WIND “TAKE ACTION”

Werkgroep Administratie

(contact: Sydney)

Financiële & organisatorische administratie en project administratie voeren –> gevraagd: vrijwillige secretaris/secretaresse voor 1 dag in de week!

Werkgroep Website

Ontwikkelen (contact: Arthur, Arno, Michel & Philip) & beheren van de nieuwe website (contact: Sydney)

OPENHEID – RUIMTE “INCLUDE EVERYTHING”

Werkgroep ‘Integral Impulse’

(contact Charel)

Werkgroep ‘Vijf Wijsheidsenergieen’

(contact Sydney)

Allerhande realiseerbare ideeën

(contact: Sydney; Berry; Monique, Annemieke).

Een open hart en geest.

Stilstaan.

Om deze plannen te kunnen realiseren hebben we veel geld nodig, meer dan we momenteel kunnen opbrengen. Om die reden zijn we natuurlijk ook in gesprek met banken, maar we zoeken ook mensen die geld willen doneren of lenen of garant willen en kunnen staan bij de bank Ligt dit in je wens en in je vermogen, neem dan contact op met Sydney Leijenhorst (0317-415883 of info@kenkon.nl). Ook andere ideeën en inspanningen voor financiering zijn welkom.

Direct geld doneren kan ook, tijdelijk op het rekeningnummer van stichting Ta Mo (36.70.34.522, Wageningen); o.v.v. ‘Donatie KenKon II’. ) en binnenkort op het rekeningnummer van een nieuwe stichting, voorlopig even KenKon II genoemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *