Laden Evenementen

Voel Jezelf is een ervaringsgericht programma. Op pragmatische wijze leer je de intelligentie van het eigen lichaam beter te benutten en te werken aan een gezond en vitaal lichaam.

Een evenwichtig leven vraagt om verbinding en balans tussen hoofd en lichaam. Tussen denken en voelen. In tegenstelling tot het hoofd vertelt ons lichaam namelijk veel beter wie we zijn, wat we willen, hoe we ons tot anderen verhouden en welke beslissingen goed zijn voor ons. We zoeken continu naar informatie om ons heen, maar de belangrijkste informatie is te vinden in onszelf, het lichaam.

Voor wie is dit bedoeld?
Voor mensen die lekkerder in hun vel willen zitten. Die willen leren hun lichaamsbewustzijn te vergroten. En daarbij een gezonde(re) balans willen ontwikkelen tussen voelen en denken.

Hoe werkt het?
Het programma bestaat uit structurele lichaamsgerichte trainingen die worden afgewisseld met groepsbijeenkomsten, individuele begeleidingsgesprekken, intervisiebijeenkomsten en lichaamsbehandelingen (drukpuntmassage). Het programma is integraal ingericht, zodat de verschillende onderdelen op elkaar in- en doorwerken.

Hoe lang duurt het?
Het programma Voel Jezelf duurt 9 maanden. (In de zomermaanden juli en augustus zijn er geen activiteiten). Het programma start tweemaal per jaar in de maanden maart en oktober. Voorafgaand aan de kick-off vindt een uitgebreid individueel intakegesprek plaats.

Meer informatie: Voel-jezelf folder