Laden Evenementen

KenKon ZenZondag, thema: Medevreugde

Deze zenzondag wijden we aan medevreugde ofwel mudita of sympathische vreugde. Vrij vertaald betekent het zoiets als plezier beleven in het succes van anderen. Medevreugde is de derde van de vier Brahmavihara’s, de vier onmetelijkheden of de vier verheven toestanden van de geest. De andere drie zijn Metta (liefdevolle vriendelijkheid), Karuna (compassie) en Upekkha (gelijkmoedigheid).

Zen wordt vaak als ernstig, als het lijden benadrukkend, beschouwd. Toch wordt ware zazen van oudsher beschreven als “the dharma gate of ease and joy”. Het is vreugde als vanzelf Vreugde die wil gevierd worden want het hele bestaan viert met je mee.

Wat is een KenKon ZenZondag?

Vier keer per jaar organiseert de zengroep van KenKon een ‘ZenZondag’. Een ZenZondag is een stilte-meditatie dag open voor iedereen, ongeacht achtergrond of traditie. Wilt u zazen, chiné of iets anders beoefenen, wilt u iets delen met de stilte, iets weggeven, hoopt u iets te ontvangen of wilt u gewoon de stilte ervaren; u bent van harte welkom! Enige ervaring met meditatie is aan te bevelen.

Een ZenZondag bestaat uit 10 zitperiodes van 25 minuten (zazen), loopmeditatie (kinhin), een praatje (teisho), vraag en antwoord (mondo), thee en mutual inquiry (wederzijds ondervraging).

ZenZondagen staan onder leiding van Olaf van Kooten en Frank Dries.

Aanmelden: info@kenkon.org
Kosten: € 20,-
Neem zelf je lunch mee!