Laden Evenementen

Georganiseerd door

Nalandabodhi Nederland en KenKon

Woensdag 23 Mei 19.30 uur op Kenkon Wageningen

Op woensdag 23 mei vindt een lezing plaats over de Hart Soetra (Prajnaparamita Soetra). De Hart Soetra is een essentiële boeddhistische tekst die in veel boeddhistische tradities (Tibetaans, Zen) een belangrijke plaats inneemt. In zekere zin kun je zeggen dat de soetra ons wil aanmoedigen om de wereld open tegemoet te treden. Met een open hart en zonder vooringenomen vaste ideeën over hoe de wereld er uit zou moeten zien.

Het is op het eerste gezicht een vreemde tekst omdat ze allerlei zekerheden waar we ons aan vastklampen van tafel veegt. Dat kan natuurlijk onrust geven, maar ook juist rust, openheid en vrijheid.

Door de ongewone manier waarop dit advies is verwoord is een goede toelichting altijd uiterst welkom. Die kan van Karl Brunnholzl zeker verwacht worden. Hij schreef vele diepgaande boeken over deze tekst en haar achtergrond en is ook in staat om het voor de minder geleerden onder ons heel begrijpelijk te maken. Daarnaast schreef hij een uiterst leesbaar boekje over deze specifieke Hart Soetra, welke hij de prikkelende naam ‘De Hart Aanval Soetra’ gaf.

De lezing start om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur kun je terecht voor een kop thee of koffie. De lezing kost € 15,-*.  Je kunt je voor deze open avond opgeven via wageningen@nalandabodhi.org Je inschrijving is definitief als je het deelnemersgeld gestort hebt op rekeningnummer NL 93 TRIO 0198 424280 ten name van Nalandabodhi Nederland met vermelding van ‘Karl Brunnholzl 23 mei’. Betaling ter plekke kan ook.

*Leden van Nalandabodhi Nederland en de Tibetaans boeddhistische meditatiegroep van KenKon krijgen € 5,- korting. Leden van de Zen-groep mogen gratis meedoen, omdat zij hun avond hebben opgeofferd.