MIMG_0230et module twee ‘Awakening Right Intention’ werd de achtvoudige reis ‘Tasting the essence of Tantra’ onder leiding van Rob Preece en circa 35 deelnemers in het weekeinde van 17 april voortgezet.

In module één ‘Becoming a stable vessel’ werd de noodzaak en het belang van een goed contact met het lichaam en de lichamelijke processen toegelicht en beoefend. In module twee stond het begrip “Bodhicitta” centraal.

‘Bodhicitta’ , dat zich het makkelijkst laat vertalen als ‘ontwaakt hart’, is een kwaliteit die iedereen in potentie bezit. Bodhicitta moet niet worden gezien als een te bereiken doel, maar een ervaring die essentieel is voor o.a. het beoefenen van tantra. Wijlen Shantideva (een Indiaas filosoof en Mahasiddha uit de Madhyamaka school) legt Bodhicitta o.a. uit als een heldere lichtflits in een donkere nacht. Rob stond uitgebreid stil bij de mogelijke mentale blokkades voor Bodhicitta. Hij wees op hoe onze vaak diepe mentale wonden, soms al gevormd tijdens de conceptie, een blokkade voor Bodhicitta kunnen zijn. We hebben onze trauma’s in de loop der jaren vaak te solide gemaakt. “We lock and freeze”, aldus Rob. In plaats van onze problemen met een open geest en hart te benaderen verkrampen we in onze, vaak geconditioneerde, reacties. Door de intrinsieke hartkwaliteiten compassie, vreugde, liefde en gelijkmoedigheid – de vier onmetelijkheden-  te cultiveren, ontwikkelen we Bodhicitta, en daarmee de potentie onszelf en alle andere levende wezens te helpen met hun lijden.

IMG_0228Met behulp van tantrische geleide meditaties, op o.a. de Boeddha van compassie “Chenrezig”, werd door de deelnemers beoefend op een diepere acceptatie, vertrouwen en compassie voor zichzelf en anderen. Module twee werd afgesloten met het afleggen van de “Bohdisattva gelofte”. Met deze gelofte deden de deelnemers een committent om ook alle andere wezens te helpen met hun lijden. Het weekeinde kon wat dat betreft niet mooier worden afgesloten.

In module drie (2, 3 en 4 oktober 2015) staat het onderwerp ‘Discover the nature of Mind’ centraal. Tussentijds instappen in de cyclus of losse onderdelen volgen is geen obstakel, om op een toegankelijke wijze, kennis te maken met “the essence of tantra” . Naast de sessies met Rob Preece wordt het pad ook voorzien van (soms spontane) ondersteunende bijeenkomsten. Schroom niet om contact op te nemen met Sydney Leijenhorst voor meer informatie. Meer informatie is ook te vinden op de website van KenKon.

https://www.kenkon.org/event/discovering-nature-mind-seminar-module-3/

Meer informatie over Rob Preece en zijn publicaties

http://www.mudra.co.uk/

Raymond Wiggers

IMG_0227

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *