2011-7_Logo_KenkonBeste leden en betrokkenen bij KenKon,

Zoals jullie weten is KenKon al een paar jaar volop in ontwikkeling. De bestuurlijke inrichting van KenKon is nu toe aan een bredere gedragenheid, meer co-creativiteit, grotere daadkracht en een ander organisatiemodel. We hebben meer hersenen, harten en handen nodig om KenKon te verduurzamen, zakelijk gezond te blijven en de organisatie verder te ontwikkelen. Om vorm te geven aan deze ontwikkeling en de bestuurskracht te vergroten heeft het managementteam Hanneke Nijland, Tim Stevens en Raymond Wiggers bereid gevonden om vanaf 1 augustus 2014 mee te denken, te voelen en te doen in de maandelijkse MT-vergadering.

In de nabije toekomst zullen nog meer mensen gepolst of uitgenodigd worden, die mogelijk een bijdrage kunnen en willen leveren aan de stappen of sprongen naar de toekomst. In de komende maanden gaan we tevens de rollen en taken binnen het MT herverdelen. Natuurlijk laten we jullie te zijner tijd weten hoe we dit gaan vormgeven.

Hartelijke groet,

Sydney Leijenhorst, Berry Trip, Edwin van Rennes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *