For English (Google Translate) please scroll down

Beste allen,

Hier opnieuw een mail met een aankondiging van een wijziging van het lesrooster van de KenKon activiteiten.

Ik had het niet aan zien komen dat we nu al weer grotendeels open kunnen. Met grotendeels bedoel ik dat we nog wel gebonden zijn aan de QR-code, dus dat is nog niet helemaal open. Hopelijk gaan we dat voor de zomer nog meemaken.

Mocht je geen geldige QR-code hebben, je de groepssessies nog te riskant vinden om gezondheidsredenen of …… ? Neem dan contact met me op. Wie weet kunnen we een keer samen of met meerdere mensen buiten wat doen, een privé les, een wandeling met een goed gesprek of wat dan ook.

Alle lessen, behalve de karate-lessen en de Zen-meditatie les op de maandagochtend, zullen voorlopig nog hybride worden aangeboden en dus ook nog online te volgen zijn.

Lesrooster

Het lesrooster ziet er als volgt uit:

Jeugd karate

Maandagmiddag 16.30 uur, 8 – 11 jaar, @KenKon

Woensdagmiddag 15.30 uur, 8 – 11 jaar, @KenKon

Woensdagmiddag 16.45 uur, 12 – 17 jaar, @KenKon

Vrijdagmiddag, 17 uur, 11 – 13 jaar, @KenKon

Vrijdagmiddag, 18.15 uur, 14 – 17 jaar, @KenKon

Karate vanaf 18 jaar

Maandagavond, 18.00 uur beginners

Maandagavond ,19.30 uur, vanaf 3e kyu [bruine band], @KenKon

Dinsdagavond, 20.15 uur, alle graden vanaf 35 jaar, @KenKon

Woensdagavond 19 uur, alle graden, @KenKon

Woensdagavond 20.30 uur, vrije training vanaf 3e kyu [bruine band], @KenKon

Vrijdagavond, alle graden, 19.30 h, @KenKon

Dojo is open voor individuele training op afspraak; tent en/of terras zijn 24 / 7 open zonder afspraak.

Kijk ook bij IWW!

Integral Warrior Workout [hojo undo+]:

Dinsdagavond, 19 uur, in de tent of binnen

Donderdagavond 18 uur, in de tent of binnen

Tibetaanse yoga

Vrijdagochtend, 11 uur, @KenKon & online: https://us02web.zoom.us/j/83868928425?pwd=MlAycW1HY0xPYkxnWGFUdTdBRnFEdz09 ; password: ty101

Let op! Op de volgende data is het om 14 uur:

 • 21 januari
 • 11 februari
 • 11 maart

Zondag avond, 20.15 h, [gevorderde Tibetaanse yoga], @KenKon & online: https://us02web.zoom.us/j/86120223113?pwd=ZnFlMm9EWUd5WmZkMVl0aW5lZ1pYdz09 ; password: ty101 [toestemming vereist]

Tibetaanse Meditatie

Maandagavond 21 uur, @KenKon & online: https://us02web.zoom.us/j/87641353556

Dinsdagmorgen 9 uur, @KenKon & online: https://us02web.zoom.us/j/86969685714?pwd=NmJRNVhMMDVFcUV1aVJkYjQvUGMzQT09 ; password: tm101

Donderdagavond, 20.30 uur, @KenKon & online: https://us02web.zoom.us/j/89365589244?pwd=ek9uT2VHdE9ndEdyMlFxblZkci9kZz09 password tm101

Qigong

Maandagmorgen, 11 uur, witte kraanvogel qigong [English], @KenKon & online https://us02web.zoom.us/j/86451408131?pwd=cUxKejNUR1hLVk9HcFMrcC9CbnJIQT09 ; password wc101

Maandagavond, 19.30 uur, taiji qigong in 18 oefeningen, @KenKon & online  https://us02web.zoom.us/j/82275396357?pwd=YUZnWXNJVnRPbzBvSnhaWDgrcmN3UT09; password: qg108

Donderdagochtend, 9 uur, taiji qigong in 18 oefeingen, @KenKon & online: https://us02web.zoom.us/j/84432367205, password tjqg101

Donderdagavond, 19.15 uur, witte kraanvogel qigong, @KenKon & online: https://us02web.zoom.us/j/82947305838 password: wc101

Zen-meditatie

Maandagochtend, 7.00 uur, @KenKon

Woensdagavod, 20.00 uur, @KenKon en online: Meeting ID: 202 822 717, Passcode: 552225

Dit zijn de COVID zorgregels en er zijn geen uitzonderingen op de regels:

 1. Een geldige QR-code [vaccinatie, recentelijk hersteld of officiële PCR test].
 2. Bij binnenkomst handen wassen of gel gebruiken.
 3. Het dragen van een mondkapje is voorlopig verplicht voor hal en kleedkamers [advies: 1, gebruik een FFP2 mondkapje en 2. neem een doosje of zakje mee waar je het in kunt stoppen]. Tijdens de trainingen / sessies mag het af.
 4. Waar mogelijk 1,5 meter afstand bewaren t.o.v. andere bezoekers.
 5. Je kunt alle zeven  vragen van de gezondheidscheck met ‘nee’ beantwoorden en de laatste met ‘ja’. [COVID vragen]
 6. Voordat je de zaal in stapt noteer je even je naam.
 7. Je draagt in je dagelijks leven zorg voor het voorkomen van besmetting, zodat je je mede KenKonners niet nodeloos aan risico’s blootstelt.

Tot gauw!

Sydney

====================

Dear everyone,

Here again an email with an announcement of a change in the schedule of the KenKon activities.

I didn’t see it coming that we can open again for the most part. By largely I mean we’re still tied to the QR code, so that’s not quite open yet. Hopefully we will see that before the summer.

If you don’t have a valid QR code, you think the group sessions are still too risky for health reasons or …… ? Please contact me. Who knows, maybe we can do something outside together or with several people, a private lesson, a walk with a good conversation or whatever.

All classes, except the karate classes and the Zen meditation class on Monday morning, will be offered in hybrid form for the time being and can therefore also be followed online.

Class schedule

The class schedule looks like this:

Youth karate

Monday afternoon 4:30 pm, 8 – 11 years, @KenKon

Wednesday afternoon 3:30 pm, 8 – 11 years, @KenKon

Wednesday afternoon 4.45 pm, 12 – 17 years, @KenKon

Friday afternoon, 5pm, 11-13 years, @KenKon

Friday Afternoon, 6:15 PM, Ages 14 – 17, @KenKon

Karate from 18 years

Monday evening, 6 p.m. beginners

Monday night, 7.30pm, from 3rd kyu [brown belt], @KenKon

Tuesday evening, 8.15 pm, all degrees from 35 years, @KenKon

Wednesday evening 7 pm, all degrees, @KenKon

Wednesday evening 8.30 pm, free practice from 3rd kyu [brown belt], @KenKon

Friday evening, all degrees, 7.30 pm, @KenKon

 

Dojo is open for individual training by appointment; tent and/or terrace are open 24/7 without an appointment.

Also look at IWW!

Integral Warrior Workout [hojo undo+]:

Tuesday evening, 19 pm, in the tent or inside

Thursday evening 18 pm, in the tent or inside

Tibetan Yoga

Friday morning, 11am, @KenKon & online: https://us02web.zoom.us/j/83868928425?pwd=MlAycW1HY0xPYkxnWGFUdTdBRnFEdz09 ; password: ty101

NB! It will be 2pm on the following dates:

 • 21st of January
 • February 11
 • 11 March

Sunday evening, 8.15 pm, [advanced Tibetan yoga], @KenKon & online: https://us02web.zoom.us/j/86120223113?pwd=ZnFlMm9EWUd5WmZkMVl0aW5lZ1pYdz09 ; password: ty101 [permission required]

Tibetan Meditation

Monday evening 9pm, @KenKon & online: https://us02web.zoom.us/j/87641353556

Tuesday morning 9am, @KenKon & online: https://us02web.zoom.us/j/86969685714?pwd=NmJRNVhMMDVFcUV1aVJkYjQvUGMzQT09 ; password: tm101

Thursday evening, 8.30pm, @KenKon & online: https://us02web.zoom.us/j/89365589244?pwd=ek9uT2VHdE9ndEdyMlFxblZkci9kZz09 password tm101

Qigong

Monday morning, 11 am, white crane qigong [English], @KenKon & online https://us02web.zoom.us/j/86451408131?pwd=cUxKejNUR1hLVk9HcFMrcC9CbnJIQT09 ; password wc101

Monday evening, 7.30pm, taiji qigong in 18 exercises, @KenKon & online https://us02web.zoom.us/j/82275396357?pwd=YUZnWXNJVnRPbzBvSnhaWDgrcmN3UT09 ; password: qg108

Thursday morning, 9am, taiji qigong in 18 exercises, @KenKon & online: https://us02web.zoom.us/j/84432367205 , password tjqg101

Thursday evening, 7:15 PM, white crane qigong, @KenKon & online: https://us02web.zoom.us/j/82947305838  password: wc101

Zen meditation

Monday morning, 7:00 AM, @KenKon

Wednesday evening, 8pm, @KenKon and online: Meeting ID: 202 822 717, Passcode: 552225

These are the COVID care rules and there are no exceptions to the rules:

 1. A valid QR code [vaccination, recently recovered or official PCR test].
 2. Wash hands or use gel on arrival.
 3. Wearing a mouth cap is mandatory for the hallway and changing rooms for the time being [advice: 1, use an FFP2 mouth cap and 2. take a box or bag with you to put it in]. It is allowed to take it off during the training sessions / sessions.
 4. Where possible, keep 1.5 meters away from other visitors.
 5. You can answer all seven questions of the health check with ‘no’ and the last one with ‘yes’. [COVID questions]
 6. Before you enter the room, make a note of your name.
 7. You take care of the prevention of contamination in your daily life, so that you do not unnecessarily expose your fellow KenKonners to risks.

See you soon!

Sydney