Beste mensen,

De toekomstvergadering van 5 juli j.l. en de uitkomsten van de enquête – jullie betrokkenheid – hebben mij sterk geïnspireerd om wakkerder te kijken en bewuster te werken aan het nog verder dienstbaar, levendig en zinvol maken van KenKon. Op de korte termijn en op de lange termijn. Een deel van de mooie plannen zal alleen kunnen worden gerealiseerd indien er onverwachte zakelijke ontwikkelingen of wonderen op ons pad komen, maar sommige kunnen nu al gerealiseerd worden. Andere hopen we op de middellange en lange termijn waar te maken.

Voor nu de eerste wensvervulling: een open inloop ochtend. Vanaf woensdag 22 augustus kunnen alle leden terecht in de zalen om voor zichzelf of samen met anderen te oefenen. De noordzaal zal beschikbaar zijn om karate te trainen, de zuidzaal om qigong te oefenen en de bovenzaal om te mediteren. Het is vrije inloop, dus je kunt komen en gaan wanneer je wilt, tussen 9.30 en 12.00 uur . Bij de meditatie zaal is het van belang om gepast – d.w.z. meditatief – in te voegen. Mocht je een gast meenemen, vraag hem of haar dan een vrije donatie in de donatiepot te doen.

Het terras en het ‘café’ zullen open zijn voor hen die gewoon een kopje thee of koffie willen komen drinken.

Mocht er een huurder komen voor één of meer zalen op de woensdagochtend, dan zullen we het naar een andere ochtend verschuiven.

In de kerstvakantie, zomervakantie en op feestdagen is er geen inloopochtend

Hartelijke groet,

Sydney Leijenhorst

Dear all,

The toekomstvergadering (‘future’ meeting) on 5 July of this year and the results of the survey– both evidence of your support and concern – have inspired me to look more clearly at, and work more consciously on, making KenKon even more helpful, alive and meaningful, in the near and distant future. Some of the enticing plans will come to fruition only if unexpected business developments or miracles cross our path, but some can be realised right away. Yet others we hope to implement in the intermediate or long term.

For now, the first wish is going to come true: starting Wednesday 22 August, all members are welcome at KenKon for open morning practice sessions, alone or with others. The North room will be available for karate training, the South room for qigong practice, and the Upstairs room for meditation. It’s an open morning, so you can come and go as you please, from 9:30 am to 12:00 noon – in the meditation room, of course, comings and goings should be appropriately meditative.

If you bring someone with you, please ask your guest to make a monetary contribution in the donation box in the hall downstairs.
The terrace and ‘café’ will be open to everyone who just wants to come for a cup of coffee or tea.

If a request is received to hire one or more of the rooms on Wednesday morning, the open morning sessions will be moved to a different day.
The open morning sessions will be in effect every week except during the Christmas and summer breaks and on holidays.

Warm regards,

Sydney Leijenhorst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *