Een video registratie van het seminar van 11 april 2010 met Alejandro Chaoul-Reich is nu te koop voor 17,50 (inclusief verzendkosten). Een deel van de opbrengst gaat naar de Bon Garuda Foundation.

De dvd is te verkrijgen door eerst een bestelling te mailen naar otbm@planet.nl en daarna 17,50 euro (dit is inclusief verzendkosten) over te maken naar bankrekening 32.89.00.710 ten name van St. Bon Garuda Foundation, onder vermelding van “dvd Alejandro”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *