Het gaat goed met KenKon! We groeien op verschillende manieren en die groei willen we binnenkort feestelijk met jullie afstemmen. De leden hebben al een enquête ontvangen als onderdeel van deze ‘KenKon Boost’ Op 5 juli organiseren we een avondprogramma over vragen als ‘hoe gaan we verder, wat zien jullie als mogelijkheden en welke verlangens heb je ten aanzien van KenKon? Als je komt ligt er als dank een presentje voor je klaar.

De avond zal starten met het delen van elkaars lekkernijen (zelf meebrengen) en onderwijl zullen we op verschillende manieren van gedachten wisselen. Neem vooral je wildste en onuitgesproken ideeën, stoffige foto’s, maquettes en financieringservaringen mee.

Do 5 juli van 18.00 tot 20.30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *