Omdat we merken dat er veel verwarring en onrust is en veel vragen zijn, hopen we via deze weg helderheid te kunnen bieden over welke richtlijnen we bij KenKon volgen.

Op donderdagmiddag 12 maart werd de volgende mail verstuurd naar alle leden, cursisten, onderhuurders, enz. In deze mail staan ook een aantal concrete acties en verwachtingen t.a.v. de bezoekers om de verspreiding van het virus te helpen remmen. Mocht je de mail nog niet ontvangen hebben of nog niet gelezen hebben, dan vragen we je dat te doen, voordat je weer op bezoek gaat bij KenKon.

Donderdagmiddag 12 maart en vrijdagmiddag 13 maart heeft de overheid persconferenties gegeven en de meest relevante conclusie voor wat betreft KenKon is dat we geen evenementen hoeven af te lassen omdat dat advies geld voor groepen van 100+ deelnemers. Deze keuze is gemaakt op actueel wetenschappelijk onderzoek en monitoring van het OMT en het RIVM.

Wij volgen de richtlijnen van de overheid en houden die dagelijks bij. Mocht de overheid relevante aanpassingen worden geadviseerd of uitgevaardigd, dan zullen wij daar gelijk actie op ondernemen. Wel maken wij een aantal aanvullende keuzes op basis van specifieke omstandigheden – zoals bijvoorbeeld geen of minder fysiek contact bij karate trainingen – of reëele toekomstverwachtingen en specifieke risico’s  – zoals de afzegging van een seminar in april.

Sommige organisaties, zoals bijvoorbeeld de NOC*NSF, hebben de richtlijnen van de overheid op eigen houtje sterk uitvergroot of verandert en dat levert, zo merk ik bij collegae, leerlingen, e.a. tot veel verwarring, vragen en angst. Bovendien veroorzaakt dit een krachtenveld dat om aanpassingen vraagt, maar op dit moment, 13 maart 2020, nog niet.

De WUR heeft ook rigoureuze maatregelen maar volgt de richtlijn van de overheid. Gezien de schaal kunnen zij echter niet anders doen dan grootschalig platleggen en naar online contact verschuiven.

Natuurlijk moet iedereen – leerlingen, onderhuurders, ouders, enz. – verder op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening, persoonlijke en aanvullende of aangepaste keuzes maken.

Via deze link kun je nog iets meer lezen over de richtlijnen rondom hygiëne welke we in de week van 9 maart hebben geïnstalleerd: https://www.kenkon.org/wp-content/uploads/coronavirus-infographic-vertaal-en-aangepast.pdf

Hieronder vind U de richtlijnen zoals die op donderdag 12 maart door de overheid zijn uitgevaardigd [bron: NOS]

Hartelijke groet,

Sydney Leijenhorst

Van: KenKon, Integral Life & Training Centre (info@kenkon.org)
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 14:37
Onderwerp: Mail omtrent het Corona virus
Urgentie: Hoog

Beste leden, bezoekers, cursisten en onderhuurders,

Het Corona virus heeft, voor zover bekend, terwijl ik dit schrijf, nog geen inwoners van Wageningen getroffen en er zijn nog geen officiële richtlijnen of maatregelen getroffen die activiteiten van KenKon in deze fase beïnvloeden. Toch voelen we ons verantwoordelijk om hierover te communiceren en actie te ondernemen.

Zoals de bezoekers van KenKon deze week hebben kunnen zien nemen ook wij maatregelen in verband met het Corona virus. Deze week hebben we bijvoorbeeld en op alle tafels in de hal en de kleedkamers onze richtlijnen geplaatst, her en der op alcohol gebaseerde hand-gels neergezet, de keukenhanddoek vervangen door papieren handdoeken en wat extra desinfecterende schoonmaakmiddelen gekocht voor objecten die veel worden aangeraakt. We verwachten dat iedereen zal helpen om die op KenKon te handhaven. De richtlijnen die we op dit moment volgen vind je in de bijlage.

Ook hebben we één seminar in de verwachte piek in april, met een wat oudere docent uit het buitenland, gemeend te moeten annuleren, in het belang van alle partijen.

Verder gaan alle activiteiten vooralsnog gewoon door, maar uiteraard handhaven we onze zorgzaamheid en bekijken we dagelijks de officiële berichtgevingen, nieuwe richtlijnen en maatregelen en bezien we van dag tot dag welke aanvullende stappen genomen moeten worden.

We verwachten van alle leden en andere bezoekers dat ze thuis uitzieken wanneer ze klachten hebben die mogelijkerwijs het gevolg zouden kunnen zijn van een Corona besmetting, volgens de richtlijnen die hiervoor staan.

Een aantal bronnen die we dagelijks in de gaten houden zijn:

www.rivm.nl

www.nos.nl

https://localfocus2.appspot.com/5e68e7405456b

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

We vragen alle onderhuurders deze mail direct en met urgentie door te sturen aan hun leden.

Ik wens iedereen veel succes met het navigeren van deze ongewone, en voor menigeen vast ook intense en moeilijke tijd.

Hartelijke groet,

Sydney Leijenhorst

 

KenKon, Integral Life & Training Centre, Director / Trainer

IOGKF Netherlands, Chief Instructor

Five Wisdom Institute, Trainer / Coach

Embodyment, Co-Trainer / Developer