Corona beleid

Op deze pagina vind je updates over het beleid rondom het corona virus op KenKon.

13 juli
Vanwege de corona crises en een mogelijke tweede golf zijn we een crowdfundingsactie gestart voor een buiten dak tent. 

Hier is hoe je kunt helpen>

We naderen de helft!
Hoe kun je helpen?
1. Post de link her en der op social media, met je eigen, persoonlijke oproep.
2. Zet je talenten & passie om in donaties van anderen [b.v. speel gitaar in de winkelstraat met een omgekeerde hoed op de grond :-)]
3. Doe een donatie via de website [https://www.kenkon.org/crowdfunding/]
4. Doe een sponsorvoorstel.
5. Bedenk iets anders.
6. Help mee met het voorbereiden, bouwen of onderhoud van de tent dojo.
7. Verkoop wat spullen die je toch niet meer gebruikt en eigenlijk alleen maar in e weg staan te staan.

25 juni

Beste leden,

Zoals jullie vermoedelijk begrepen hebben mag er vanaf 1 juli weer veel meer binnen de muren en onder het dak van KenKon bewogen en gemediteerd worden. In de komende dagen verwachten we de gedetailleerde en uitgewerkte richtlijnen en adviezen voor de activiteiten die op KenKon plaatsvinden en de branches waartoe we gerekend worden vanuit de overheid.

Op basis daarvan gaan we begin volgende week bekijken wat we voor de zomervakantie nog binnen in gang zetten, wat we nog buiten houden en wat we nog online blijven doen in de laatste twee weken van dit seizoen.

Het geeft ook mogelijkheden voor het zomerrooster.

In de zomer komen we met een nieuw rooster voor 2020-21, dat dit jaar ingaat op 31 augustus. Daar zullen ook de nieuwe activiteiten een plaats in krijgen en ook een aantal online sessies een vaste plek krijgen.

Omdat er nog steeds redenen zijn voor oplevingen en een tweede coronagolf willen we de flexibiliteit die we in de afgelopen maanden hebben ontwikkeld nog verder uitbreiden met een extra trainingsmogelijkheid in onze achtertuin, in de vorm van een overdekte trainingsruimte. Doordat we behoorlijk wat geld hebben misgelopen door het wegvallen van de huur, kunnen we dat nu alleen voor elkaar krijgen via sponsering en crowdfunding. Philip Nederkoorn heeft het initiatief genomen om daar een inzamelingspagina voor te maken. Die staat al op het internet! https://www.kenkon.org/crowdfunding/   

Overigens hebben we ook heel veel steun [en dankbaarheid] ontvangen in de vorm van vrije donaties, donaties voor de online sessies, e.a. Daarvoor mijn Grote Dank. Mede hierdoor hebben we er alle vertrouwen in dat we het zakelijk-organisatorisch gaan redden.

Hartelijke groet,

Sydney Leijenhorst

11 mei

Vanaf 13 mei zullen er op woensdagmiddag weer jeugdtrainingen karate gegeven worden in de buitenlucht. De jeugd van 8 t/m 12 jaar traint van 15:30 – 16:30 uur, de jeugd vanaf 13 jaar traint van 17:00 – 18:00 uur. Van tevoren aanmelden (zie onder de foto hiernaast) is verplicht! Lees ook de regels voor het buiten trainen goed door. 
Op maandag 25 mei publiceren we een nieuw, tijdelijk rooster met buitentrainingen voor jeugd en volwassenen, online trainingen en, als we daar al zicht op hebben, eventuele activiteiten binnen. Mogelijk komen er voor die tijd nog aanvullingen of veranderingen, maar die worden dan per email gecommuniceerd

2 april, 10.00 uur

Conform het besluit van de overheid dat de corona maatregelen ten minste tot en met dinsdag 28 april verlengd zullen worden zal KenKon tenminste tot deze datum fysiek gesloten blijven.
De online sessies blijken gelukkig succesvol te zijn en daar zullen we dan ook mee doorgaan. Als lid heb je als het goed is een mail ontvangen met het online schema en de Zoom links die je nodig hebt om daaraan mee te kunnen doen. Ben je geen lid maar wil je wel meedoen, neem dan even contact op. Je kunt dan lid worden of, bij incidenteel gebruik, meedoen tegen vrije donatie[s]. HIER vind je het overzicht van de online sessies in april.

15 maart, 22.00

Na het horen van de laatste overheidsrichtlijnen eerder deze dag en overleg met diverse partijen hebben we moeten besluiten dat de door KenKon georganiseerde activiteiten [karate, qigong, Tibetaanse meditatie, Zen meditatie en qigong] met directe ingang worden stil gelegd. In ieder geval t/m 6 april.

We zullen deze week onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om op afstand contact kunnen houden met online ontmoetingen, leesvoer, filmpjes, enz. Wat ditonline ontmoetingen betreft  gaat Berry Trip morgenavond al een experiment met Zoom doen. De mensen van de Tibetaanse meditatie groep krijgen hiervoor een link via email. Wie weet wat er nog meer gaat komen!
De activiteiten die door de WUR / Bongerd zijn georganiseerd en op KenKon worden gehouden zijn al vanuit de WUR ? Bongerd afgeblazen.
In hoeverre de andere groepen/onderhuurders hun activiteiten ook staken, weten we nog niet. Iedereen is ongetwijfeld druk bezig met overleggen en overwegen. We gaan er vanuit dat de onderhuurders hun eigen keuzes maken en hun deelnemers daarover communiceren.
De shiatsu groep heeft hierin al de nodige beslissingen genomen en gecommuniceerd met haar deelnemers.

15 maart, 18.30 uur

Gezien de persconferentie van deze namiddag zullen we onze richtlijnen moeten bijstellen. Mogelijk betekent dit dat alle door KenKon zelf aangeboden activiteiten gestaakt moeten worden. We nemen hier vanavond of uiterlijk morgen om 12 uur een definitief besluit over en plaatsten dat besluit op deze pagina en zullen dat ook elders communiceren.

De WUR/Bongerd heeft al besloten om alle activiteiten, ook die buiten de WUR, zoals op KenKon, te staken.

Andere onderhuurders zoals de aikido groep, rug school, intuïtieve yoga, body balance, dans expressie, e.a. zullen ongetwijfeld hun eigen beslissingen nemen en hun leden daarover berichten.

13 maart, 18 uur

Omdat we merken dat er veel verwarring en onrust is en veel vragen zijn, hopen we via deze weg helderheid te kunnen bieden over welke richtlijnen we bij KenKon volgen.

Op donderdagmiddag 12 maart werd de volgende mail verstuurd naar alle leden, cursisten, onderhuurders, enz. In deze mail staan ook een aantal concrete acties en verwachtingen t.a.v. de bezoekers om de verspreiding van het virus te helpen remmen. Mocht je de mail nog niet ontvangen hebben of nog niet gelezen hebben, dan vragen we je dat te doen, voordat je weer op bezoek gaat bij KenKon.

Donderdagmiddag 12 maart en vrijdagmiddag 13 maart heeft de overheid persconferenties gegeven en de meest relevante conclusie voor wat betreft KenKon is dat we geen evenementen hoeven af te lassen omdat dat advies geld voor groepen van 100+ deelnemers. Deze keuze is gemaakt op actueel wetenschappelijk onderzoek en monitoring van het OMT en het RIVM.

Wij volgen de richtlijnen van de overheid en houden die dagelijks bij. Mocht de overheid relevante aanpassingen worden geadviseerd of uitgevaardigd, dan zullen wij daar gelijk actie op ondernemen. Wel maken wij een aantal aanvullende keuzes op basis van specifieke omstandigheden – zoals bijvoorbeeld geen of minder fysiek contact bij karate trainingen – of reëele toekomstverwachtingen en specifieke risico’s  – zoals de afzegging van een seminar in april.

Sommige organisaties, zoals bijvoorbeeld de NOC*NSF, hebben de richtlijnen van de overheid op eigen houtje sterk uitvergroot of verandert en dat levert, zo merk ik bij collegae, leerlingen, e.a. tot veel verwarring, vragen en angst. Bovendien veroorzaakt dit een krachtenveld dat om aanpassingen vraagt, maar op dit moment, 13 maart 2020, nog niet.

De WUR heeft ook rigoureuze maatregelen maar volgt de richtlijn van de overheid. Gezien de schaal kunnen zij echter niet anders doen dan grootschalig platleggen en naar online contact verschuiven.

Natuurlijk moet iedereen – leerlingen, onderhuurders, ouders, enz. – verder op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening, persoonlijke en aanvullende of aangepaste keuzes maken.

Via deze link kun je nog iets meer lezen over de richtlijnen rondom hygiëne welke we in de week van 9 maart hebben geïnstalleerd: https://www.kenkon.org/wp-content/uploads/coronavirus-infographic-vertaal-en-aangepast.pdf

Hieronder vind U de richtlijnen zoals die op donderdag 12 maart door de overheid zijn uitgevaardigd [bron: NOS]

Hartelijke groet,

Sydney Leijenhorst

Van: KenKon, Integral Life & Training Centre (info@kenkon.org)
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 14:37
Onderwerp: Mail omtrent het Corona virus
Urgentie: Hoog

Beste leden, bezoekers, cursisten en onderhuurders,

Het Corona virus heeft, voor zover bekend, terwijl ik dit schrijf, nog geen inwoners van Wageningen getroffen en er zijn nog geen officiële richtlijnen of maatregelen getroffen die activiteiten van KenKon in deze fase beïnvloeden. Toch voelen we ons verantwoordelijk om hierover te communiceren en actie te ondernemen.

Zoals de bezoekers van KenKon deze week hebben kunnen zien nemen ook wij maatregelen in verband met het Corona virus. Deze week hebben we bijvoorbeeld en op alle tafels in de hal en de kleedkamers onze richtlijnen geplaatst, her en der op alcohol gebaseerde hand-gels neergezet, de keukenhanddoek vervangen door papieren handdoeken en wat extra desinfecterende schoonmaakmiddelen gekocht voor objecten die veel worden aangeraakt. We verwachten dat iedereen zal helpen om die op KenKon te handhaven. De richtlijnen die we op dit moment volgen vind je in de bijlage.

Ook hebben we één seminar in de verwachte piek in april, met een wat oudere docent uit het buitenland, gemeend te moeten annuleren, in het belang van alle partijen.

Verder gaan alle activiteiten vooralsnog gewoon door, maar uiteraard handhaven we onze zorgzaamheid en bekijken we dagelijks de officiële berichtgevingen, nieuwe richtlijnen en maatregelen en bezien we van dag tot dag welke aanvullende stappen genomen moeten worden.

We verwachten van alle leden en andere bezoekers dat ze thuis uitzieken wanneer ze klachten hebben die mogelijkerwijs het gevolg zouden kunnen zijn van een Corona besmetting, volgens de richtlijnen die hiervoor staan.

Een aantal bronnen die we dagelijks in de gaten houden zijn:

www.rivm.nl

www.nos.nl

https://localfocus2.appspot.com/5e68e7405456b

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

We vragen alle onderhuurders deze mail direct en met urgentie door te sturen aan hun leden.

Ik wens iedereen veel succes met het navigeren van deze ongewone, en voor menigeen vast ook intense en moeilijke tijd.

Hartelijke groet,

Sydney Leijenhorst

 

KenKon, Integral Life & Training Centre, Director / Trainer

IOGKF Netherlands, Chief Instructor

Five Wisdom Institute, Trainer / Coach

Embodyment, Co-Trainer / Developer