Introductie­cursus Tibetaanse meditatie

DE BASISCURSUS (TIBETAANSE MEDITATIE)

Inhoud: 10 lessen + 2 lessen in de lopende groepen
Kosten: 110 euro (studenten en minima: 80 euro)

Wat leer je en doe je zoal in de basiscursus?

 • Kennis maken met een Tibetaanse meditatie in haar traditionele en moderne verschijningsvormen.
 • Meditatieoefeningen die je zelf thuis kunt doen.
 • Basisprincipes van Tibetaanse meditatie ontdekken en eigen maken.
 • Invoeren van gezonde, ‘natuurlijke’ gewoontes omtrent houding, ademhaling, omgang met emoties en gedachten, innerlijke rust, enz. in je dagelijks leven.
 • Ontwikkeling van belichaamd emotioneel, mentaal en spiritueel bewustzijn.

Mocht je dieper willen gaan t.a.v. je persoonlijke ontwikkeling, met behulp van persoonlijke begeleiding, dan zijn daar diverse mogelijkheden voor [zie onder].

ONDERSTEUNEND PAKKET

Wat is de meerwaarde van het ondersteunend pakket?

 • Meer gerichte aandacht voor je persoonlijke gezondheid en ontwikkeling in relatie tot Tibetaanse meditatie.
 • Meer persoonlijke vragen kunnen stellen over je beoefening, je gezondheid en je persoonlijke ontwikkeling in relatie tot Tibetaanse meditatie.
 • Meer gerichte en diepgaande persoonlijke tips kunnen krijgen t.a.v. je beoefening, je gezondheid en je persoonlijke ontwikkeling.

Wat zijn wezenlijke vragen voor de begeleiding in het ondersteunend pakket?

 • Wat is je motivatie
 • Wat zijn je verwachtingen
 • T.a.v. van welke aspecten van je gezondheid en ontwikkeling hoop je op verbetering.
 • Het ondersteunend pakket kan bestaan uit 2 keer een half uur of 1 keer een heel uur intake, coaching of evaluatie.

COACHINGSTRAJECT

Wat brengt het om een coachingstraject te volgen?

 • Meerdere aspecten van je persoonlijke gezondheid, leven en ontwikkeling in kaart brengen, op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.
 • Inzichten, adviezen en oefeningen die positieve veranderingsprocessen op gang kunnen brengen in je persoonlijke, professionele of spirituele ontwikkeling.
 • Verdieping en integratie van eerder opgedane inzichten, ervaringen en oefenstof met een grotere kans op ‘beklijving’.
 • Zingeving.

OPMERKINGEN

Voor studenten en minima geldt een reductie van 20% op de coachingskosten.

Aanmelden

KenKon gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, zie onze privacyverklaring
 • Het bedrag graag overmaken op het volgende bankrekeningnummer: NL04 ABNA 0447 0282 86 ten name van KenKon, o.v.v. ‘introductiecursus Tibetaanse meditatie’.
 • De vergoeding voor het ondersteunend of coachings-traject wordt apart afgerekend.
 • Mochten er problemen zijn bij het aanmelden via het formulier … stuur dan a.u.b. een mail naar info@kenkon.org