Guerrilla Sessies !?!?!

Ja! Guerrilla Sessies! Het ligt in mijn aard intuïties, ingevingen en dromen te volgen en deze zomer was ineens het idee daar om vooralsnog ongeleefde vrijheid en verlangens uitdrukking te gaan geven. Dit in de vorm van ad hoc georganiseerde oefensessies, gericht op specifieke onderwerpen en specifieke doelgroepen. En tja, dat viel in mijn hoofd met het label ‘Guerrilla Sessies’ en wie ben ik om aan mijn intuïties en ingevingen te tornen?! Uit goedwilligheid heb ik natuurlijk nog naar wat aangepastere termen gezocht, maar niets kon mijn ‘gut feeling’ meer bekoren. Soms heb ik ineens de geest en/of ben ik zelf buiten de lessen om bezig met een bepaald aspect van Tibetaanse yoga & meditatie, qigong of karate of iets wat daar nauw aan verwant is en dan zou ik dat eigenlijk ook gelijk willen delen. De lopende lessen zijn dan niet altijd het meest geschikte platform. Soms wel, soms niet. Daarnaast ben ik als mens ook maar voor de helft iemand van regelmaat, orde en conventies en moet ik ook steeds wat met die andere helft. Guerrilla Sessies dan maar 🙂 .

Het zal als volgt te werk gaan. Als ik de geest krijg bericht ik de (relevante) KenKon leden over wat, waar, wanneer, voor wie en wat het kost.
Inhoudelijk gezien zullen de sessies vermoedelijk gekenmerkt worden door één of meer van de volgende kenmerken: intensiteit, diepgang, integratie of ongewoonheid. Voor de rest weet ik het zelf ook nog niet.

De duur zal variëren van een uur tot een dag? Twee dagen?
Sommige sessies zullen open zijn voor iedereen, andere weer voor een specifieke groep zoals bijvoorbeeld gevorderde karateka of mensen met meditatie ervaring.

De berichtgeving zal altijd kort dag zijn. Vast niet langer dan een week van tevoren. Soms misschien pas een dag van tevoren.
De berichtgeving zal in ieder geval verlopen via E-mail, Facebook , Twitter, Linkedin, Website en natuurlijk ook: mond op mond! Andere mogelijkheden zoals ‘sms’ of ‘whatsapp’ worden nog onderzocht. Wil je de kansen dus niet missen zorg er dan voor dat je maximaal in contact bent. Het juiste e-mail adres bekend is bij de administratie, dat je het Twitter account volgt, dat je een Facebook koppeling hebt van mij persoonlijk en/of KenKon, dat je via Linkedin verbonden bent en af en toe op de website kijkt. Niet leden kunnen dus ook op de hoogte komen van zo’n plotse ontmoeting.

De kosten kunnen € 0,00 zijn, een vrije donatie, een donatie voor een goed doel, iets te eten voor erna of nog iets anders. Kortom: deze zullen even grillig zijn als het idee zelf.
Het zal veelal op KenKon plaatsvinden, maar een keer in een park is ook denkbaar.
Wie weet komen er later ook nog wel Guerrilla Sessies van andere KenKon train(st)ers.

Hartelijke groet en tot gauw,
Sydney Leijenhorst

Download of bekijk de pdf